Quảng Nam: Phối hợp thực hiện Đề án "Nâng cao hoạt động 50 điểm BĐVHX"

Thứ hai, 19/11/2012 13:32

Sáng ngày 16/11, ông Hồ Quang Bửu - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp bàn về việc phối hợp thực hiện Đề án Nâng cao hoạt động 50 điểm BĐVHX phục vụ xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Nam cho năm 2013 và giai đoạn 2014 - 2015. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

img

Mục tiêu Đề án là tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa xã, cụ thể hóa tiêu chí thứ 8 tại Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo phát triển bưu chính, viễn thông thống nhất, đồng bộ với quy hoạch của các ngành trong tỉnh, đảm bảo đầu tư phát triển bưu chính, viễn thông đạt hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet công cộng tại vùng nông thôn, miền núi của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, các Sở, ban, ngành được phân công nhiệm vụ theo từng chức năng riêng cửa từng đơn vị. Nội dung phối hợp hoạt động bao gồm: tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã trở thành điểm cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, điểm truy cập internet…; nâng cấp, sửa chữa các điểm BĐVHX đảm bảo điều kiện phục vụ nhu cầu của người dân; tổ chức lại hoạt động kinh doanh, mở các dịch vụ mới và các hoạt động thư viện đọc sách báo, truy cập internet; tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên điểm BĐVHX; tổ chức xây dựng nội dung của ngành đưa lên website, in sách báo để đưa đến các điểm BĐVHX; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho người dân; tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tuyên truyền rộng khắp từ tỉnh đến huyện, xã dưới mọi hình thức nhằm thu hút sự quan tâm của người dân.
 

Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top