Quảng Nam: Khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm tích hợp

Thứ hai, 09/10/2023 22:27

Chiều 9/10, Sở Thông tin và Truyền thông tin Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (DC), mạng diện rộng (SDWAN) và Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) (gọi chung là Trung tâm tích hợp dữ liệu) tỉnh Quảng Nam. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

 ANH-2.JPG

Các đại biểu bấm nút khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm tích hợp tỉnh Quảng Nam

Công trình thuộc dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Công trình do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, đặt tại tầng 6 Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí thực hiện 249 tỉ đồng.

Đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được tập trung tại trung tâm nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu dùng chung, cũng như tránh tình trạng phát triển ứng dụng, dịch vụ manh mún, riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh phát triển các hạ tầng gồm hạ tầng số và nền tảng số. Trong đó phát triển hạ tầng số tập trung nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh. Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã. Phát triển nền tảng số sẽ xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Nam, xây dựng bộ Cơ sở dữ liệu mở, Cổng dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh… 

Đồng thời sẵn sàng liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành, bộ, ngành... thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương. 

Mô hình tổng thể của trung tâm tích hợp dữ liệu bao gồm, trung tâm tích hợp dữ liệu chính (DC); đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống sever máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo năng lực triển khai Chính quyền số và đô thị thông minh (IOC) tại tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) phục vụ phát hiện sớm, cảnh báo sớm và điều phối, xử lý sớm các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin trên địa bàn toàn tỉnh cũng như phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trên địa bàn cả nước. Hệ thống được kết nối vào hạ tầng mạng của Trung tâm dữ liệu và kết nối tới hơn 100 điểm hệ thống mạng của HĐND/UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, Ngành thông qua môi trường mạng diện rộng SD-WAN toàn tỉnh. 

Ngoài ra, trung tâm giám sát an toàn thông tin tập trung của tỉnh sẽ thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu an toàn thông tin liên quan cũng như tiếp nhận các thông tin cảnh báo theo quy định với Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng Quốc gia (NCSC) thông qua các kết nối tập trung (LGSP-NGSP) hoặc phân tán (DXL).

ANH-3.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở TT&TT khẩn trương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế vận hành các hệ thống, quy trình cấp phát tài nguyên cho các sở, ngành, địa phương trên địa tỉnh để lưu trữ dữ liệu, các ứng dụng của các đơn vị đảm bảo tập trung, đồng bộ, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống, đảm bảo tuyệt đối bảo mật, an toàn thông tin. “Đây là các hệ thống lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; do đó, cần bố trí đội ngũ trực vận hành đảm bảo trình độ, năng lực, đáp ứng theo yêu cầu” - ông Bửu nhấn mạnh. /. 

Trung tâm Công nghệ, Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top