Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện

Thứ tư, 31/08/2022 20:16

Ngày 12/8/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND về Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

2022813-u2.jpg

Việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh nhằm  đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ chuyển giao 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công sang Bưu điện. Đến tháng 6/2023 sẽ chuyển giao 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa  cấp huyện,  xã tại 10 địa phương gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn. Các địa phương còn lại sẽ được triển khai đến hết tháng 12/2023.

Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện sẽ được chuyển giao sang Bưu điện trước tháng 6/2023.

Ngoài ra 100% nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính cũng được chuyển giao cho Bưu điện đảm nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa 3 câp tỉnh, huyện, xã thuộc các lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Lao động, Thương binh và xã hội được luân chuyển qua Bưu điện.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ từng bước chuyển bộ phận một cửa các cấp về trụ sở Bưu điện đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Đối với những bộ phận Một cửa đã xây dựng, nâng cấp trước đây sẽ được tỉnh chuyển mục đích sử dụng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Đối với các địa phương chưa thành lập Bộ phận Một cửa hoặc Bộ phận Một cửa chưa được nâng cấp, khang trang Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện tại của Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã và trụ sở các Bưu điện để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Đối với việc bố trí nhân viên Bưu điện đủ tiêu chuẩn tham gia tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa các cấp sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn, đảm bảo năng suất lao động tối thiểu căn cứ trên số lượng hồ sơ phát sinh tại Bộ phận Một cửa theo quy định và ít hơn so với tổng số cán bộ, công chức đang bố trí tại Bộ phận Một cửa. Những lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ thì bố trí 01 nhân viên đảm nhiệm cho một số lĩnh vực, bảo đảm năng suất nhưng không bị quá tải.

Trước đó, năm 2019, tỉnh Quảng Nam đã ban hành thí điểm chuyển giao một sốnhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh tại cả 3 cấp . Sau 3 năm triển khai đã có  1.144.056 hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua Bưu điện.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã có 15 Sở, Ban, ngành chuyển giao hoàn toàn nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 1.256 thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện đảm nhận. Bưu điện tỉnh cũng đã bố trí 12 nhân viên Bưu điện thay thế 19 cán bộ, công chức, viên chức của Sở, Ban, ngành. 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh đã chuyển giao nhiệm vụ thu hộ lệ phí qua Bưu điện.

Tại bộ phận Một cửa cấp huyện cũng có 10 địa phương triển khai chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. Trong đó có 16 nhân viên Bưu điện thay thế 109 cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố gồm: Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Đại Lộc. Bình quân mỗi bộ phận Một cửa chuyển giao 120/266 thủ tục hành chính./.

 

 

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top