Quảng Nam: Bưu chính công ích đồng hành giải quyết thủ tục hành chính

Thứ hai, 26/06/2023 08:05

Triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ vậy nên đã góp phần đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.

Sự cần thiết triển khai

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, năm 2019, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Đề án triển khai thí điểm (Quyết định 143/QĐ-UBND ngày 16/9/2019), Quảng Nam đã ban hành một số chính sách, chủ trương nhằm thúc đẩy nâng cao việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2019 đã triển khai Đề án triển khai thí điểm tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công của 5 huyện và 7 xã.

20230626-pg1.jpg

 Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ BCCI tại huyện Tây Giang

Qua gần 03 năm triển khai Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đề án thí điểm đã đem lại một số kết quả tích cực như: tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; giảm số lượng cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp; tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa các cấp...

Tiếp tục triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Tỉnh Quảng Nam đã ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022).

20230626-pg2.jpg

 Kiểm tra hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại TP Tam Kỳ

Nội dung triển khai

Mục tiêu chung là đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Mục tiêu cụ thể là hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã chậm nhất là cuối năm 2023.

20230626-pg3.jpg

Dịch vụ BCCI đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC

 Các công việc được chuyển giao: Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính; Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí; Số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện các dịch vụ phụ trợ cho việc giải quyết thủ tục hành chính (photo, scan)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chuyển giao được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, UBDN cấp huyện, xã căn cứ tình hình thực tế để phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Việc bố trí mặt bằng, trụ sở làm việc: Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, Bộ phận Một cửa cấp huyện đã thành lập Bộ phận Một cửa khang trang, hiện đại thì sẽ thực hiện tại các bộ phận một cửa này. Đối với các địa phương chưa thành lập Bộ phận Một cửa hoặc Bộ phận Một cửa chưa được nâng cấp thì có thể chuyển sang các điểm bưu chính công ích doanh nghiệp nếu đủ điều kiện.

Cùng với đó, Quảng Nam cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân qua nhiều hình thức như tờ rơi, các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội… Định kỳ hàng quý tổ chức họp, báo cáo đánh giá kết quả và hàng năm tổ chức các đợt kiểm tra thực hiện.

Kết quả mang lại

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt nên đến nay, tại cấp tỉnh có 16/16 sở, ban, ngành đã chuyển giao sang BCCI. (ban đầu có một số thủ tục cũng còn lúng túng như lĩnh vực đất đai, tuy nhiên đến nay qua tập huấn thì nhân viên bưu điện đã thực hiện tốt). Tại cấp huyện có 12/18 huyện, thị xã, thành phố đã chuyển giao cho Bưu điện tiếp nhận, còn 6 huyện chưa chuyển giao do vướng về hướng dẫn định mức kinh phí. Cấp xã đã có 4/241 xã đã chuyển giao sang BCCI.

Kết quả, từ năm 2019-2021: tổng số hồ sơ chuyển giao gần 600.000 hồ sơ. Trong năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 473.484 hồ sơ (tỷ lệ 50,07% HS TTHC); (tiếp nhận hồ sơ 15.815 hồ sơ; trả kết quả 454.752 hồ sơ, vừa tiếp nhận vừa trả kết quả: 2.957 hồ sơ.)

Từ 1/1/2023 đến nay: Tổng số hồ sơ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 70.702 hồ sơ (tỷ lệ 34,03% HS TTHC), (Tiếp nhận 3.285 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Chuyển trả 65.937 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Tiếp nhận và chuyển trả (2 chiều) 1.444 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.)

Việc chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả 100% TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thực hiện có hiệu quả cao trong thời gian qua, góp phần giảm tải áp lực của cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước nói chung.

Bài học kinh nghiệm

Để có được những kết quả khả quan nêu trên là nhờ sự chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương với doanh nghiệp BCCI trong việc triển khai Đề án. Sự quyết tâm của ngành Bưu điện nhiệt tình, phối hợp nhuần nhuyễn cùng chính quyền thực hiện.

Cùng với đó nhờ triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền nên người dân nắm vững chủ trương và tích cực hưởng ứng thực hiện. Theo ghi nhận, từ khi mới triển khai, tâm lý người dân còn e ngại gửi - nhận TTHC qua Bưu điện, tuy nhiên những khó khăn này đến nay cơ bản khắc phục được. Công dân, doanh nghiệp đánh giá cao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

Tỉnh Quảng Nam cũng thường xuyên triển khai công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó kịp thời nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời cho các đơn vị trong quá trình triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top