Quảng Nam: Bưu chính công ích đồng hành giải quyết thủ tục hành chính

Thứ năm, 08/06/2023 07:00

Triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ vậy nên đã góp phần đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.

Kết quả khả quan

Quảng Nam đã ban hành một số chính sách, chủ trương nhằm thúc đẩy nâng cao việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như năm 2019 triển khai Đề án triển khai thí điểm tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh, TTHCC 5 huyện và 7 xã (Bưu điện làm không lấy tiền công).

Từ kết quả đạt được qua đề án thí điểm, đến năm 2022 UBND tỉnh đã ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Quảng Nam cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện, tổ chức tuyên truyền cho người dân qua nhiều hình thức như tờ rơi, các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội… Định kỳ hàng quý tổ chức họp báo cáo đánh giá kết quả và hàng năm tổ chức các đợt kiểm tra thực hiện

20230608-pg21.jpg

 Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ BCCI tại huyện Tây Giang

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt nên đến nay, tại cấp tỉnh có 16/16 sở ban ngành đã chuyển giao sang bưu chính công ích (BCCI). (ban đầu có 1 số thủ tục cũng còn lúng túng như lĩnh vực đất đai, tuy nhiên đến nay qua tập huấn thì nhân viên bưu điện đã thực hiện tốt). Tại cấp huyện có 12/18 huyện, thị xã, thành phố đã chuyển giao. Còn 6 huyện chưa chuyển giao do vướng về hướng dẫn định mức kinh phí. Cấp xã đã có 4/241 xã đã chuyển giao sang BCCI.

Kết quả, từ năm 2019-2021: tổng số hồ sơ chuyển giao gần 600.000 hồ sơ

Trong năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 473.484 hồ sơ (tỷ lệ 50,07 % HS TTHC); (tiếp nhận hồ sơ 15.815 hồ sơ; trả kết quả 454.752 hồ sơ, vừa tiếp nhận vừa trả kết quả: 2.957 hồ sơ.)

Từ 1/1/2023 đến nay: tổng số hồ sơ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 70.702 hồ sơ (tỷ lệ 34,03 % HS TTHC) (Tiếp nhận 3.285 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Chuyển trả 65.937 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Tiếp nhận và chuyển trả (2 chiều) 1444 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.)

20230608-pg20.jpg

Dịch vụ BCCI đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC

Để có được những kết quả khả quan nêu trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương với doanh nghiệp BCCI trong việc triển khai Đề án. Sự quyết tâm của ngành Bưu điện tỉnh rất nhiệt tình, phối hợp nhuần nhuyễn cùng chính quyền thực hiện.

Vẫn còn vướng mắc

Tuy nhiên, từ khi mới bắt đầu triển khai thì Quảng Nam cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc như nhân viên Bưu điện chưa rành về các TTHC, tâm lý người dân còn e ngại gửi TTHC qua Bưu điện…

Trong đó khó khăn lớn nhất đang gặp hiện nay đó là cách xác định giá, đơn giá cung cấp dịch vụ TTHC đối với dịch vụ chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI.

Cụ thể, ngày 12/5/2022, Bộ TTTT có Công văn số 1786/BTTTTBC về việc nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg. Trong đó, tại điểm 4.2, khoản 4, mục IV kinh phí thực hiện của Tài liệu tham khảo có hướng dẫn: “a) Chi thuê hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ và trả kết quả giải quyết TTHC áp dụng Thông tư số 17/2019/TTBLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.”

Tuy nhiên, qua nghiên cứu thì phạm vi áp dụng của Thông tư số 17/2019/TTBLĐTBXH nêu trên chỉ hướng dẫn việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện.

Còn đối với Dịch vụ “Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ và trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI” chưa được quy định cụ thể tại các phụ lục kèm theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP nên không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH.

Vì vậy hiện nay đang vướng ở việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công.

Tại Công văn số 1786/BTTTTBC  của Bộ có nêu: “Bộ TT&TT sẽ rà soát, ban hành thẩm quyền định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động dịch vụ sự nghiệp bưu chính công ích theo quy định”.

Tuy nhiên đến nay định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí cho nhiệm vụ này chưa được ban hành, địa phương rất lúng túng trong việc xác định chi phí trả cho Doanh nghiệpkhi chuyển giao nhiệm vụ.

 Do đó tỉnh Quảng Nam mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật và đơn giá đối với dịch vụ chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI (hoặc văn bản hướng dẫn xây dựng định mức thực hiện) để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Về hình thức thuê dịch vụ: Tại khoản 2 Điều 16 NĐ 32/2019/NĐ-CP, quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp DV SNC thực hiện theo NĐ 63/2014/NĐ-CQ.

Tại khoản 1 Điều 83 Nghị định 63/2014-NĐ-CP: Một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu là Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 01 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

Tại Điều 1 Quyết định 41/2011/QĐ-TTg ngày 3/8/2011 của Chính phủ đã chỉ định Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ BCCI theo nhiệm vụ, kế hoạch mà Nhà nước giao.

Hiện nay Chính phủ cũng chưa quy định thêm cho đơn vị nào thực hiện nhiệm vụ BCCI. Vậy có áp dụng hình thức chỉ định thầu để chỉ định cho Bưu điện thực hiện nhiệm vụ “hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ và trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI” nhằm rút ngắn quy trình và thủ tục hồ sơ có được không? Nếu được thì đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai thực hiện./. 

Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top