Quảng Bình: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo

Thứ sáu, 21/11/2014 09:50

Ngày 19/11/2014, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo. Tham dự hội nghị có trên 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; chuyên viên phụ trách công tác thông tin đối ngoại, biển đảo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

img

Toàn cảnh lớp tập huấn

Hội nghị đã nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu các chuyên đề về Chiến lược và kế hoạch phát triển thông tin đối ngoại đến năm 2020; Một số tình hình biển, đảo và định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian tới; Báo chí với công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo Việt Nam; Một số nội dung của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác thông tin đối ngoại của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu nổi bật của đất nước, giới thiệu quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, báo chí, truyền thông đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ chủ quyền quốc gia ở Biển Đông, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội về vấn đề biển, đảo.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự phát triển, công tác thông tin đối ngoại vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại còn hạn chế cả về số lượng và trình độ chuyên môn. Nội dung thông tin đối ngoại chưa thật phong phú, kịp thời. Quy mô, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại chưa cao; sự phối hợp giữa các Bộ, ban ngành chưa đồng bộ; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội; chưa huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội một cách hiệu quả...

Đối với tỉnh Quảng Bình, công tác thông tin đối ngoại ngày càng được quan tâm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại như: Chương trình hành động số 14/CTr/TU ngày 09/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện Kết luận số 16/KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 1052/KH-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020... Một số chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại đã diễn ra thành công, góp phần giới thiệu Quảng Bình đến với bạn bè quốc tế.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan hành chính Nhà nước, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 
            
Thúy Nhung - Sở TT&TT Quảng Bình
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top