Quảng Bình lên khung chương trình tập huấn an toàn thông tin năm tới

Thứ hai, 13/12/2021 19:02

Nội dung tập huấn năm tới của Quảng Bình bao gồm hướng dẫn đánh giá hiện trạng, khả năng bảo đảm an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin; đánh giá, dự báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng có thể xảy ra.

 Ngày 2/12/2021, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình đã có Kế hoạch về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (ATTTM) năm tới. Theo Cổng thông tin điện tử quangbinh.gov.vn đăng tải, Kế hoạch nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức cơ bản về ATTTM cho thành viên Đội Ứng phó sự cố (ƯCSC) và cán bộ phụ trách CNTT/ATTTM một số sở, ban, ngành, địa phương.

Việc diễn tập cũng giúp nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, tình huống, cách thức tấn công... của tội phạm mạng, từ đó đề ra biện pháp phòng, chống, bảo vệ hiệu quả hệ thống thông tin quan trọng của từng cơ quan, đơn vị và của tỉnh; huấn luyện, diễn tập nâng cao kỹ năng nhận diện, phân tích, đánh giá để xây dựng, thực hiện phương án ứng cứu sự ATTTM.

20211213-pg4.jpg

Kế hoạch tập trung vào các nội dung gồm: Giới thiệu chính sách, quy định trong hoạt động ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; trao đổi nội dung về ATTT trong sử dụng máy tính (các hệ điều hành thông dụng; update tự động; cài đặt phần mềm từ các nhà cung cấp uy tín; antivirus; backup dữ liệu…), thiết bị di động (iOS, Android; update tự động; kho ứng dụng; backup/security…), email, mạng xã hội.

Thêm vào đó là hướng dẫn đánh giá hiện trạng, khả năng bảo đảm an ATTTM của hệ thống thông tin và đối tượng cần bảo vệ; đánh giá, dự báo nguy cơ, sự cố, tấn công mạng có thể xảy ra với hệ thống thông tin, đối tượng cần bảo vệ; đánh giá, dự báo hậu quả, thiệt hại, tác động có thể có nếu xảy ra sự cố; đánh giá về hiện trạng phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nhân lực, vật lực phục vụ đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

Nội dung Kế hoạch cũng bao gồm hoạt động hướng dẫn quy định, yêu cầu đối với công tác xác định cấp độ an toàn của hệ thống thống thông tin; hướng dẫn quy trình xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho hệ thống thông tin của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tiến hành diễn tập ứng cứu sự cố ATTTM…

Năm ngoái, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2020 cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; cán bộ đầu mối phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị không có cán bộ tham gia đội ứng cứu sự cố của tỉnh; công chức phụ trách CNTT.

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top