Quảng Bình: Hoàn thành công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ tư, 04/08/2021 15:39

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình đã thành lập 152 Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp, bao gồm: 01 BCĐ Cấp tỉnh gồm 14 thành viên; 8 BCĐ cấp huyện với 97 thành viên; 143 BCĐ cấp xã với 707 thành viên (có 8 xã không đủ điều kiện thành lập BCĐ).

banner-TDT.jpg

Chú trọng công tác chuẩn bị cho TĐT

Tỉnh Quảng Bình đã làm tốt công tác tuyển chọn điều tra viên, tập huấn và tuyên truyền Tổng điều tra. Riêng đối với giai đoạn 2 là thu thập đối với các cơ sở SXKD cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng, để đáp ứng yêu cầu tập huấn theo Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 quy định; BCĐ tỉnh đã triệu tập 70 đại biểu tham gia tập huấn trực tuyến cấp tỉnh do BCĐ Trung ương tổ chức vào ngày 08/6/2021, tại 4 điểm cầu: Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thống kê khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa, Chi cục Thống kê khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn và Chi cục Thống kê huyện Lệ Thủy. Các đại biểu tập huấn tham gia đầy đủ, nghiêm túc, nắm chắc nội dung tập huấn.

Thực hiện Công văn số 206/BCĐ-TĐT ngày 03/6/2021 của BCĐ tỉnh về việc hướng dẫn công tác tuyển chọn điều tra viên và triển khai tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin phiếu cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế 2021; BCĐ cấp huyện đã tiến hành tuyển chọn và trưng tập 379 điều tra viên (ĐTV) và tổ chức 14 lớp tập huấn trong toàn tỉnh với số lượng đại biểu tham gia tập huấn cấp huyện là 714 người. Đến ngày 25/6/2021, cấp huyện đã hoàn thành công tác tập huấn, chất lượng đào tạo các lớp tập huấn tương đối tốt, sau khi hoàn thành lớp đầu, ban tổ chức các lớp học đều có tổ chức họp rút kinh nghiệm về cách giảng dạy, cách bố trí chương trình, cách tổ chức lớp học, cách tổ chức thực hành đảm bảo đúng quy trình và có hiệu quả. Nhờ đó, thành phần tham gia tập huấn nắm chắc nghiệp vụ; các ĐTV thành thạo trong việc sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, nên quá trình thực hành điều tra sử dụng phiếu điện tử (CAPI) trong thu thập thông tin khá thuận lợi, đây là thành công bước đầu của công tác TĐT giai đoạn 2.

BCĐ tỉnh đồng thời chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Bình; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê, Cục Thuế và các đơn vị liên quan để thực hiện công tác truyên truyền qua nhiều hình thức như treo logo, băng rôn, khẩu hiệu, thực hiện các phóng sự phỏng vấn và phát file MP3 hỏi đáp về Tổng điều tra trên hệ thống loa truyền thanh của xã, tổ dân phố, thôn, bản... Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc TĐT đã đến tận từng người dân, làm cho người dân hiểu được lợi ích của TĐT, nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với TĐT và sẵn lòng hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, tạo điều kiện để lực lượng tham gia TĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu của Phương án TĐT.

Lam-Dong-tap-trung-GD2.jpg

Các điều tra viên đang thu thập dữ liệu tại huyện Bố Trạch

Đặc biệt để đảm bảo đường truyền Internet và thực hiện tốt cuộc TĐT trên địa bàn tỉnh, ngày 04/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã ban hành Công văn số 144/STTTT-BCVT về việc triển khai, thực hiện cuộc TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ sở phát hành xuất bản phẩm, in, photocopy hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về cuộc TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; tổ chức rà soát mạng lưới hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng dịch vụ kết nối Internet băng rộng hữu tuyến và vô tuyến (3G, 4G) phục vụ các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, các đơn vị thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, cung cấp thông tin phiếu điều tra trực tuyến trong thời gian diễn ra TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phối hợp xử lý các sự cố liên quan dịch vụ kết nối Internet tại trụ sở cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh, cấp huyện (Sở Nội vụ, Cục Thống kê; Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê) và UBND cấp xã; nhờ đó, chất lượng đường truyền Internet trong quá trình thu thập thông tin đối với các đối tượng điều tra tại các địa phương trong tỉnh cơ bản được đảm bảo.

Công tác thu thập thông tin hoàn thành

Tính đến ngày 30/4/2021, toàn tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác điều tra các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng Phương án TĐT quy định. Kết quả số lượng các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hoàn thành kê khai phiếu là 830 đơn vị (tỷ lệ đơn vị hoàn thành kê khai đạt 100%); trong đó, đơn vị sự nghiệp là 718 phiếu, tổ chức hiệp hội là 112 phiếu.

Theo Phương án TĐT, đối với điều tra doanh nghiệp, thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01/3/2021 và thời gian kết thúc là ngày 30/5/2021. Tính đến ngày 29/5/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% Doanh nghiệp (DN) thuộc đối tượng phải thực hiện kê khai và đến ngày 30/5/2021, điều tra viên (ĐTV) xác nhận hoàn thành 100% DN.

Thực hiện triển khai thu thập thông tin TĐT trong giai đoạn 2 đối với các cơ sở SXKD cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021 theo Phương án TĐT, từ 7h30 ngày 01/7/2021, tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương thực hiện công tác điều tra ghi phiếu; đồng thời, trong ngày đầu ra quân ĐTV các xã đã điều tra một số hộ và tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm chung về các vấn đề như: Thực hiện quy trình phỏng vấn, cách đặt vấn đề tiếp cận hộ, xác định tài sản, nguồn vốn, doanh thu, mã ngành, mã sản phẩm, đơn vị tính… sau đó ĐTV mới tiến hành điều tra theo địa bàn đã được phân công, nên cơ bản đã hạn chế đáng kể các lỗi hệ thống mắc phải trong quá trình điều tra. Từ ngày 01-25/7/2021, đã có 67.261 hộ SXKD cá thể được ĐTV sử dụng phiếu CAPI để thực hiện thu thập thông tin, trong đó, có 2.275 hộ điều tra phiếu mẫu (phiếu 2/CT-M) và 64.968 hộ điều tra phiếu toàn bộ (phiếu 2/CT-TB).

Như vậy, tính đến ngày 29/7/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 100% cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thuộc đối tượng phải thực hiện điều tra. Hiện tại, BCĐ các cấp đang tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, xác minh và hoàn thiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tông giáo tín ngưỡng đảm bảo chất lượng thông tin theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra./.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top