Quảng Bình: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

Thứ hai, 28/11/2016 15:48

Hoạt động ứng dụng CNTT đã và đang được đẩy mạnh tại Quảng Bình nhằm xây dựng chính quyền điện tử phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân
 
Nhận thức rõ vai trò CNTT là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, là cơ sở thiết lập chính quyền điện tử, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều văn bản, chính sách thúc đẩy, khuyến khích ứng dụng CNTT.
 
20161128-m7.jpg
Các đại biểu ấn nút khai trương Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình
 
Trong đó đáng chú ý là Quyết định số 2636 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 -2015. Văn bản này đã tạo được một cú hích trong hoạt động ứng dụng CNTT cải cách hành chính của địa phương.
 
Điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử tại Quảng Bình, ông Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT cho biết: CNTT đã hỗ trợ tích cực trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện cho đến các xã, phường, thị trấn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
 
“Nếu như một nền hành chính hiện đại lấy mục tiêu thiết lập cơ chế phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm thì ứng dụng CNTT chính là một phương tiện không thể thiếu, một bước đi phù hợp để thực hiện mục tiêu này”, lãnh đạo Sở TT&TT nhấn mạnh.
 
Với định hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ của chính quyền điện tử, nhiều ứng dụng đã được triển khai và đem lại hiệu quả ban đầu rất tích cực.
 
Chẳng hạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình đã liên tục cập nhật thông tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh, thông tin chỉ đạo điều hành, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hiện Cổng thông tin điện tử đã cung cấp trên 1.600 dịch vụ công, đảm bảo cung cấp đầy đủ biểu mẫu cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 100% các sở, ban, ngành địa phương đã có trang thông tin điện tử đăng tải thường xuyên thông tin hoạt động của lãnh đạo đơn vị, cũng như công khai rõ các văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính công.
 
20161128-m6.jpg
 
Một ứng dụng đáng chú ý khác là hệ thống phần mềm khiếu nại tố cáo, đã được cài đặt và đưa vào sử dụng tại 11 đơn vị trong toàn tỉnh. Việc ứng dụng phần mềm này đã nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi mạnh mẽ trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hình thành cơ sở dữ liệu về tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, nói đến hoạt động triển khai ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, một điểm sáng nữa không thể không nhắc tới là hệ thống “một cửa điện tử”. Đây là bước tiến có tính đột phá trong tiến trình cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện được trang cấp hệ thống “một cửa điện tử” phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho công dân.
 
Với vai trò vừa là phương tiện đồng thời là áp lực cho nền cải cách hành chính, việc tin học hóa quản lý hành chính nhà nước đã nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước ở Quảng Bình, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT
 
Theo quan điểm của lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Bình, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan nhà nước là một việc làm cần thiết, được ưu tiên hàng đầu nhằm tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.
 
Tuy nhiên, triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Trên thực tế, hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử để tăng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Quảng Bình vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc.
 
20161128-m8.jpg
 
Cụ thể: Các phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung không được đầu tư đầy đủ, đặc biệt chưa triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc, cấp xã; Các dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân và doanh nghiệp chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức độ 1, 2; Hạ tầng CNTT mới đáp ứng được yêu cầu cơ bản về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, việc đầu tư chưa đồng bộ gây khó khăn cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung; Vấn đề bảo mật an toàn, an ninh thông tin vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức do điều kiện kinh phí hạn hẹp;...
 
Nhằm tích cực triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU đặt ra mục tiêu tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, tạo nền tảng tốt để phát triển chính quyền điện tử tại địa phương.
 
Trong đó nêu rõ một số mục tiêu hướng tới như: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống giao ban trực tuyến. Phấn đấu đến hết năm 2016 hoàn thành cơ bản việc đầu tư triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử dịch vụ hành chính công. Qua đó, Quảng Bình sẽ thêm những bước tiến dài hơn trong việc xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp./.
Bình Minh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top