Quảng Bình: Chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân, doanh nghiệp

Thứ năm, 08/09/2022 18:24

Thực hiện Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án "Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh”, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành việc xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử thủ tục hành chính. Đây là nơi quản lý, lưu trữ tập trung các hồ sơ và kết quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; người dân không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính nếu như chúng đã được lưu sẵn trong Kho.

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Quảng Bình có Văn bản số 1477/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, UBND xã chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân, doanh nghiệp và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính.

20220908-pg15.png

Anh minh hoạ

Để ứng dụng hiệu quả Kho quản lý dữ liệu điện tử thủ tục hành chính và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo Bộ phận một cửa và cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử thủ tục hành chính và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (đối với các hồ sơ mới tiếp nhận) theo quy định:

Số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết theo quy định tại Đề án, sau đó lưu trữ trên Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cơ quan giải quyết;

Chuyển trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công tỉnh, gồm: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm cả phiếu /văn bản từ chối giải quyết, trả lại hồ sơ trong trường hợp dừng xử lý, trả lại hồ sơ,...); Các loại hồ sơ, giấy tờ, văn bản thẩm định mà pháp luật quy định phải trả kèm kết quả giải quyết cho công dân, doanh nghiệp”. Kết quả giải quyết chuyển trả lên Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân, doanh nghiệp bắt buộc phải được gắn mã kết quả thủ tục hành chính và xác thực bằng chữ ký số.

Việc chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân, doanh nghiệp và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT được thuận lợi; người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đang quản lý. Điều này cũng thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Quảng Bình trong việc cung cấp DVCTT chất lượng, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top