Quảng Bình: Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ năm, 01/09/2022 06:25

Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

chuyen-doi-so-nhu-the-nao.jpg

Ảnh minh họa.

Mục tiêu Nghị quyết đề ra, tỉnh Quảng Bình phấn đấu xây dựng, hoàn thiện Chính quyền số gắn liền với cải cách hành chính, công vụ, đồng hành, đồng bộ với quá trình xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, doanh nghiệp số, công dân số và công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh mới với hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào tăng trưởng GRDP hàng năm của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Bình cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trên phạm vi toàn tỉnh theo các mục tiêu tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tạo nền móng chuyển đổi số (Chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Hợp tác trong nước, quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; Phát triển nguồn nhân lực); Phát triển chính quyền số;  Phát triển kinh tế số; Phát triển xã hội số. Ưu tiên chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực (y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa - du lịch, nông nghiệp nông thôn, giao thông vận tải logistics, tài nguyên và môi trường, năng lượng, tài chính ngân hàng).

Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo./. 

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top