Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

Thứ năm, 15/07/2021 09:25

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Chiều 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Hơn 959.000 cán bộ, đảng viên tham dự ở 7.439 điểm cầu từ trung ương tới cơ sở.
baochinhphu-vn-img-20210714-160421.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, nhất quán đối với những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn hoạt động cần được giải quyết.

Do đó, theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể, cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu vào nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII; nhất là các nội dung có liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ, đó là: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, nghiệp, nhân văn và thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong, mỹ tục".
db82a3960c27f879a136.jpg
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Nghiên cứu, thảo luận kỹ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm được rút ra trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua thực tiễn 35 năm đổi mới, từ đó, gắn với yêu cầu thực tiễn chung của đất nước hiện nay để nhận thức rõ hơn về những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là những những thành tựu đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm của hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian qua.
 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, trong quá trình nghiên cứu, triển khai Nghị quyết, phải phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, một lĩnh vực rất quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền với vai trò góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII; Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội; Thực hiện vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế đúng theo tinh thần của Đại hội đã đề ra.
dsc-8456.jpg

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cần nắm vững và hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong Báo cáo chính trị, nhất là về phương hướng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện; các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản cần phối hợp chặt chẽ thực hiện thật tốt việc Quy hoạch báo chí; tiến hành tổng kết Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí, xuất bản bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động báo chí, xuất bản, chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, xuất bản phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trình bày quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới./.
https://vov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top