Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

Thứ năm, 22/07/2021 16:09

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ mong muốn, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng nay (21/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học-kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị kết nối 40 điểm cầu trong cả nước với tổng số hơn 2.000 đại biểu tham dự.

1-204.jpg

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề

Tại hội nghị, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết của Đảng vào đời sống.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội; nhiệm vụ thời gian tới”, trong đó nhấn mạnh, tới đây giới văn nghệ sỹ cùng các ngành liên quan phải nghiên cứu xây dựng hệ giá trị quốc gia Việt Nam trong tình hình hiện nay, tiếp tục nghiên cứu hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người.

"Văn kiện Đại hội XIII đặc biệt nhấn mạnh về giáo dục và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và nhi đồng theo tinh thần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc... Cùng với đó, lần đầu tiên văn kiện đề cập đến, là từng bước khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam đã tồn tại trong lịch sử, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại"- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nói.

Nhận định về những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng về văn hóa, văn nghệ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương kỳ vọng các ngành, cơ quan văn hóa văn nghệ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ văn kiện đề ra, khắc phục những hạn chế đang tồn tại.

Theo ông Nhựt, giai đoạn này là giai đoạn tiếp tục triển khai những nội dung về công tác văn hóa văn nghệ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với những Nghị quyết đang được triển khai của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật. Ví dụ như Nghị quyết 33 xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước hay Nghị quyết 23 của Bộ chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Các ngành cũng đã có chương trình hành động riêng, hy vọng rằng sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn, kết quả, giải quyết được nhiều bài toán mà thực tiễn đang đặt ra.

2-222.jpg

Hội nghị trực tuyến kết nối 40 điểm cầu trên cả nước

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, thông qua chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo", TS Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra những chiến lược đột phá để phát triển khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Trong đó, phát triển mạnh mẽ KHCN và chuyển đổi số, tạo bức phá về năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, có những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội thúc đẩy đổi mới sáng tạo; ứng dụng chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới; lấy doanh nghiệp là trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Do nhiều tỉnh, thành phố đang phải thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 nên không thể tổ chức điểm cầu trực tuyến. Ban tổ chức quyết định ghi hình toàn bộ hội nghị và sẽ chuyển băng hình để kịp thời phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật chưa được nghiên cứu, học tập./.

 

https://vov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top