Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản

Thứ ba, 14/06/2016 12:36

Ngày 14/6/2016, tại TP. Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

20160614-L9-jpg.jpg

Ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tới dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có đồng chí Mai Văn Ninh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội có đồng chí Trương Minh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách lĩnh vực báo chí, xuất bản của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên; lãnh đạo các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, Hội Nhà báo tỉnh/thành phố, nhà xuất bản tại khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội vào việc xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nhận thức chung, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình học tập và triển khai Nghị quyết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị…
 
20160614-L10.jpg
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trực tiếp truyền đạt 02 chuyên đề tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt 02 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngoài ra, đại biểu còn được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 do Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.
 
Theo chương trình, Hội nghị sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi và viết bài thu hoạch.
 
20160614-L11.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị 
  
Đại hội XII của Đảng đã tổng kết chặng đường 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XI; thảo luận thông qua nhiều quyết sách, văn kiện quan trọng định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong những năm sắp tới. Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện Đại hội XI, các hội nghị Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 cũng như đường lối của Đảng trong những năm trước đây. Văn kiện có nhiều điểm mới thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng./.
Hoàng Giang (Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top