Quản lý tài nguyên viễn thông bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch

Thứ sáu, 08/12/2023 21:48

(Mic.gov.vn) - Trong kỷ nguyên số hóa, tài nguyên viễn thông không chỉ là những công cụ không thể thiếu cho sự phát triển kinh tế-xã hội mà còn là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Quản lý tài nguyên viễn thông bao gồm quy hoạch, phân bổ, cấp, đăng ký, ấn định, sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng, thu hồi quyền sử dụng, hoàn trả tài nguyên viễn thông; giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Luật Viễn thông sửa đổi quy định, việc quản lý tài nguyên viễn thông được thực hiện theo các nguyên tắc: Phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông; Bảo đảm tối ưu việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc phân bổ, cấp tài nguyên viễn thông; Bảo đảm việc sử dụng tài nguyên viễn thông hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích; Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được phân bổ, cấp tài nguyên viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Quản lý tài nguyên viễn thông bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch- Ảnh 1.

Về quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet, Luật quy định phải thực thực hiện theo các nguyên tắc: Phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông; Bảo đảm cập nhật công nghệ mới, phù hợp với xu thế hội tụ công nghệ, dịch vụ và xu thế phát triển về viễn thông, Internet thế hệ mới; Bảo đảm tối ưu việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; Bảo đảm việc sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích; Bảo đảm có kho số viễn thông, tài nguyên Internet phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh; Phù hợp với quy định về kho số viễn thông, tài nguyên Internet của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sử dụng mã, số viễn thông, tài nguyên Internet.

Luật cũng đề cập đến việc ưu tiên tối ưu hóa việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông (Điều 48, khoản 3, điểmb).

Điều 49 nhấn mạnh việc cập nhật công nghệ mới và phù hợp với xu thế hội tụ công nghệ. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh như hiện nay.

Điều 50 quy định về phân bổ, cấp, sử dụng, đăng ký, hoàn trả mã, số viễn thông, tài nguyên Internet được thực hiện theo các nguyên tắc:

-Phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông, quy hoạch tài nguyên Internet;

-Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc phân bổ, cấp mã, số viễn thông, tài nguyên Internet;

-Bảo đảm sử dụng mã, số viễn thông, tài nguyên Internet được phân bổ, cấp hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích;

Quản lý tài nguyên viễn thông bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch- Ảnh 2.


-Ưu tiên phân bổ, cấp mã, số viễn thông, tài nguyên Internet Việt Nam để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông tại khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phục vụ hoạt động viễn thông công ích và hoạt động phục vụ lợi ích công cộng khác;

-Ưu tiên phân bổ, cấp mã, số viễn thông, tài nguyên Internet Việt Nam cho tổ chức có năng lực ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ, dịch vụ.

Luật cũng quy định các phương thức phân bổ mã, số viễn thông, cụ thể:

-Đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông đối với mã mạng viễn thông di động mặt đất dùng cho phương thức giao tiếp giữa người với người (sau đây gọi là mã mạng di động H2H), số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người (sau đây gọi là số thuê bao di động H2H), số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin;

Ngoài ra, việc phân bổ, cấp tài nguyên Internet Việt Nam được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 02 có độ dài 01 hoặc 02 ký tự, trừ tên miền được bảo vệ, tên miền dùng chung theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

-  Cấp trực tiếp đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” , trừ tên miền được cấp quyền sử dụng theo hình thức đấu giá quy định tại điểm a khoản này; địa chỉ Internet, số hiệu mạng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng dịch vụ. Việc cấp trực tiếp được thực hiện theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước;

-Phân bổ trực tiếp đối với địa chỉ Internet, số hiệu mạng cho doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ viễn thông theo nguyên tắc doanh nghiệp đăng ký trước được xét phân bổ trước.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top