Quản lý kinh phí tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Thứ ba, 04/11/2014 08:52

Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

img

Ảnh minh họa

Thông tư hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi đặc thù trong thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.
 
Theo đó, chi viết và biên soạn tài liệu thông thường 75.000 đồng/ trang chuẩn 350 từ; chỉnh sửa tài liệu: mức tối đa không quá 30% mức chi xây dựng mới.
 
Chi sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng: Phương thức thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch theo quy định tại Nghị định 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Đơn giá và định mức hỗ trợ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Chi thuê làm mới, sửa chữa panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng hiệu: Mức chi theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ chi tiêu hợp pháp.
 
Chi sáng tác đoạn tin nhắn, tác phẩm báo chí, đăng phát trên báo in, báo điện tử: Mức chi áp dụng như nhuận bút đối với tin, bài của báo điện tử theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
 
Chi vận hành, duy trì và tạo lập cơ sở dữ liệu về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho trang thông tin điện tử và tổng đài hỗ trợ thông tin: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Thông tư số 194/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
 
Đối với những nội dung chi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định mức, đơn giá thì đơn vị được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền căn cứ mục tiêu, kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông phê duyệt, khối lượng công việc và giá cả thị trường để lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
 
Được biết, Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2451/QĐ-TTg với mục tiêu chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình…
 
Theo Đề án, đến năm 2020, đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình…
Lan Phương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top