Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ

Thứ ba, 11/09/2018 12:58

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Dự thảo nêu rõ, các bộ, cơ quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch xuất bản, phát hành xuất bản phẩm thông tin đối ngoại để cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Các bộ, cơ quan khi tổ chức các hoạt động sự kiện ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để  thực hiện công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại.
 
Những nội dung thông tin đối ngoại cần phối hợp cung cấp gồm: Thông tin chính thức về Việt Nam; thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam; thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam.
 
Theo dự thảo, ưu tiên phối hợp cung cấp thông tin về các nội dung sau: Thông tin, giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam; thông tin liên quan việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, lãnh thổ quốc gia; thông tin việc thực hiện đảm bảo quyền con ngưởi của Việt Nam.
 
Dự thảo nêu rõ các hình thức cung cấp thông tin đối ngoại là: Họp báo, gặp mặt báo chí hoặc qua trao đổi trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, cơ quan tổ chức khi cần thiết.
 
Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử chính thức của bộ, cơ quan và cung cấp cho Trang thông tin điện tử đối ngoại vietnam.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Cung cấp thông tin cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại của bộ, cơ quan và cập nhật, tích hợp vào cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại. Biên soạn và phát hành các xuất bản phẩm thông tin đối ngoại. Tổ chức các sự kiện thông tin đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài. Hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài để quảng bá Việt Nam tại nước ngoài...
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top