Quản lý dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet

Thứ tư, 12/11/2014 07:34

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet (còn gọi tắt là OTT).

img

 
Dịch vụ điện thoại trên nền Internet là dịch vụ cho phép người sử dụng Internet trên mạng viễn thông cố định hay trên mạng viễn thông di động thực hiện được các cuộc gọi thoại.
 
Dịch vụ nhắn tin trên nền Internet là dịch vụ cho phép người sử dụng Internet trên mạng viễn thông cố định hay trên mạng viễn thông di động thực hiện được việc gửi và nhận các bản tin để có thể trao đổi thông tin riêng với nhau.
 
Điều kiện cung cấp dịch vụ
 
Tại dự thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu rõ điều kiện cung cấp dịch vụ này.
 
Cụ thể, nhà cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet trong nước có thu giá cước chỉ được cung cấp dịch vụ khi là doanh nghiệp và có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet.
 
Nhà cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet trong nước không thu giá cước không cần phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.
 
Nhà cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet nước ngoài có thu giá cước không đặt máy chủ tại Việt Nam phải thông qua thỏa thuận thương mại với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet.
 
Dự thảo nêu rõ, nhà cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet nước ngoài chỉ được đặt máy chủ tại Việt Nam khi hợp tác với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet phù hợp với cam kết quốc tế và các quy định về đầu tư nước ngoài quy định tại Luật Viễn thông.
 
Nhà cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet trong nước và nước ngoài không thu giá cước có trên 1 triệu người đăng ký sử dụng phải thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) 10 ngày làm việc trước khi cung cấp dịch vụ các nội dung sau: 1- Tên, địa chỉ trụ sở của nhà cung cấp dịch vụ; 2- Địa chỉ liên hệ (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) của người đại diện; 3- Tên miền, địa chỉ Internet và địa chỉ đặt máy chủ cung cấp dịch vụ; 4- Số điện thoại, số nhắn tin hay địa chỉ email được sử dụng để gửi thông báo xác nhận trong quá trình đăng ký và duy trì sử dụng dịch vụ của người sử dụng.
 
Kết nối dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet
 
Theo dự thảo, nhà cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet được đàm phán, kết nối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, di động mặt đất để cung cấp dịch vụ nhắn tin trên nền Internet đến thuê bao điện thoại trong nước.
 
Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ thoại trên nền Internet miễn cước không được kết nối mạng tại Việt Nam để trực tiếp cung cấp cuộc gọi thoại từ người sử dụng dịch vụ thoại đến thuê bao điện thoại trong nước.
 
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet có thu giá cước được đàm phán, kết nối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, di động mặt đất để cung cấp dịch vụ thoại trên nền Internet đến thuê bao điện thoại trong nước.
 
Đặc biệt, không được cung cấp khả năng thực hiện cuộc gọi thoại từ người sử dụng dịch vụ thoại trên nền Internet đến các số liên lạc khẩn cấp.
 
Không dùng tên người khác đăng ký, sử dụng dịch vụ, không gửi tin nhắn rác
 
Dự thảo cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng các dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet. Cụ thể: 1- Được lựa chọn dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet phù hợp với quy định của pháp luật; 2- Tuân thủ hợp đồng sử dụng dịch vụ truy nhập Internet có dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet đã ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet; 3- Không được sử dụng thông tin cá nhân và số thuê bao viễn thông của người khác để đăng ký, sử dụng dịch vụ dưới danh nghĩa người đó; 4- Tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký sử dụng dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet; 5- Không được gửi thông tin, nội dung quảng cáo trái pháp luật và tin nhắn rác thông qua dịch vụ thoại, nhắn tin trên nền Internet.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top