Phú Yên: Quyết liệt triển khai, đảm bảo chính xác, hiệu quả cao

Thứ hai, 01/11/2021 10:18

Kết thúc công tác thu thập thông tin, điều tra kinh tế giai đoạn 1 năm 2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh (Ban chỉ đạo tỉnh) tiếp tục thực hiện điều tra giai đoạn 2 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các địa phương.

ong-Vien.png

Ông Cao Đăng Viễn

Trao đổi với Báo Phú Yên về công tác đã triển khai, ông Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra tỉnh, cho biết:

- Năm 2021, bên cạnh một số thuận lợi, Phú Yên gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong bối cảnh đó, để thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Ban chỉ đạo tỉnh đã triển khai, phổ biến tất cả văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; thành lập Ban chỉ đạo các cấp, Tổ thường trực Tổng điều tra; tổ chức, triển khai công tác lập bảng kê và rà soát, cập nhật danh sách đơn vị điều tra; tuyển chọn được 351 điều tra viên theo đúng tiêu chuẩn để đảm nhận nhiệm vụ.

Ban chỉ đạo đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình thu thập thông tin, giải thích nội dung, cách kê khai phiếu, thực hành kê khai trên phần mềm thu thập thông tin… nhằm giúp các giám sát viên, điều tra viên nắm vững nghiệp vụ.

Ban chỉ đạo tỉnh cũng căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền của Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn; phối hợp với Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền và mở rộng tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử và hệ thống đèn LED của Cục Thống kê và các sở, ban ngành theo đúng nội dung quy định.

Ban chỉ đạo cấp huyện cũng xây dựng kế hoạch và tuyên truyền theo đúng kế hoạch đề ra. Nhờ đó, đa số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội… nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai thông tin, phục vụ hoạt động điều tra trên phạm vi toàn tỉnh.

* Thưa ông, trong giai đoạn 1, công tác thu thập thông tin, điều tra tại địa bàn đã được triển khai và kết quả thế nào?

- Giai đoạn 1, chúng tôi tiến hành thu thập thông tin, điều tra đối với khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội. Theo đó, kể từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 6/2021, điều tra viên tại các huyện, thị xã, thành phố bắt đầu thu thập số liệu điều tra.

Ban chỉ đạo tỉnh đã phân công thành viên Tổ thường trực phụ trách địa bàn căn cứ vào các thông báo nghiệp vụ do Tổng cục Thống kê gửi về để triển khai; đồng thời đôn đốc các điều tra viên hướng dẫn doanh nghiệp kiểm tra, xác minh, xử lý các lỗi theo thông báo trên chương trình điều tra doanh nghiệp; đảm bảo đầy đủ các thông tin, chỉ tiêu có phát sinh; nghiên cứu truy xuất dữ liệu, kết xuất lỗi sai... gửi về chi cục thống kê các địa phương đề nghị kiểm tra, xác minh. Tất cả thông tin đều đảm bảo tính logic, đúng thực tế. 

thong-ke.png

Cán bộ ngành Thống kê tổng hợp phiếu điều tra, cập nhật dữ liệu. Ảnh: KHANG ANH

Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát điều tra, phân công cụ thể địa bàn cho từng thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực của tỉnh tham gia kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình điều tra; qua đó giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình kê khai của các đơn vị, cũng như khắc phục những sai sót và làm báo cáo tiến độ điều tra cho Tổ thường trực cấp tỉnh… Kết quả điều tra kinh tế giai đoạn 1 của khối sự nghiệp, hiệp hội với tổng số phiếu thu được là 581 phiếu, giảm 9 phiếu so với lập danh sách do đơn vị sự nghiệp giảm 8 đơn vị.

Khối doanh nghiệp có tổng số phiếu xác nhận hoàn thành là 3.257 doanh nghiệp, giảm 105 doanh nghiệp so với danh sách. Trên cơ sở dữ liệu, thông tin thu thập được, Ban chỉ đạo tỉnh đã nghiệm thu, đánh giá kết quả và nhận bàn giao tài liệu Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1 cho Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có số lượng và đánh giá về chất lượng. Các lỗi phát sinh cơ bản đã được Ban chỉ đạo cấp huyện kiểm tra và hoàn thiện.

* Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến như hiện nay, công tác điều tra của giai đoạn 2 tiến hành thế nào, thưa ông?

- Theo phương án Tổng điều tra giai đoạn 2, công tác thu thập thông tin phải thực hiện từ ngày 1-30/7, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 nên đến đầu tháng 10 vừa qua, công tác này mới được triển khai. Theo đó, điều tra viên tại các huyện, thị xã, thành phố đã và đang tiến hành thu thập số liệu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng với tổng số lập danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là 61.625 cơ sở; tôn giáo, tín ngưỡng là 343 cơ sở.

Đến nay, số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoàn thành 57.155 cơ sở, đạt tỉ lệ 92,75%; số cơ sở tôn giáo tín ngưỡng hoàn thành 312 cơ sở, đạt 90,96%. Kế hoạch đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành khâu thu thập thông tin đối với giai đoạn 2 tại địa bàn.

Với phương án triển khai thu thập thông tin, điều tra phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm kết quả điều tra chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành, địa phương…, Ban chỉ đạo tỉnh quyết liệt triển khai để mang lại hiệu quả cao nhất.

Chúng tôi cũng đã báo cáo kết quả sơ bộ và kiến nghị với Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương để có những hướng dẫn thực hiện phù hợp, giúp Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt công tác điều tra kinh tế giai đoạn 2 đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

* Xin cảm ơn ông!

Với phương án triển khai thu thập thông tin, điều tra phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm kết quả điều tra chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành, địa phương…, Ban chỉ đạo tỉnh quyết liệt triển khai để mang lại hiệu quả cao nhất.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top