Phú Yên: Hình thành văn hóa “ISO”

Thứ ba, 06/11/2012 00:00

Qua bốn năm thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 và nay là ISO 9001:2008, các cơ quan hành chính ở Phú Yên đã dần tạo ra phương pháp làm việc khoa học, nhanh gọn và trách nhiệm rõ ràng hơn. Báo Phú Yên phỏng vấn ông Đào Tứ Xuyên, Giám đốc Sở KH-CN xung quanh vấn đề này.

img

Sở KH-CN là một trong những đơn vị ở Phú Yên đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đồng thời chuyển đổi theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000/2008 - Ảnh: M.CHÂU

* Xin ông cho biết hiệu quả việc triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000/2008 vào các cơ quan quản lý nhà nước ở Phú Yên trong thời gian qua?

 

- Các cơ quan hành chính đã triển khai công tác nghiệp vụ theo các quy trình đã được chuẩn hóa mang lại hiệu quả cho công việc vừa phù hợp với quy định của Nhà nước, vừa tạo được cảm tình và thuận lợi hơn cho người dân đến cơ quan hành chính.

 

HTQLCL xây dựng được một hệ thống quy trình đồng bộ, khoa học, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch với chính quyền. Các thủ tục liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ hành chính đều được niêm yết công khai và cập nhật thường xuyên tại nơi tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, theo đúng cơ chế “một cửa”. Việc làm này đã tạo tiền đề khắc phục cơ bản các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; tỉ lệ hồ sơ đạt yêu cầu chiếm tỉ lệ cao. Việc lưu trữ, truy tìm tài liệu, hồ sơ được thực hiện theo quy định.

 

Quá trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO đồng thời là quá trình đào tạo, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ công chức ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm hành chính phục vụ. Cán bộ công chức đã thay đổi rất lớn về cung cách giao tiếp với dân theo quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương, tạo nên một nền hành chính thân thiện và gần dân hơn. Việc thực hiện thống kê hàng tháng, quý đã cung cấp kịp thời những dữ liệu cần thiết giúp cho lãnh đạo đưa ra các quyết định phù hợp đối với những vấn đề có tính hệ thống. Công tác này cũng đã thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

 

 

Toàn tỉnh hiện có 36 sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng, áp dụng và được chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ KH-CN) là đạt TCVN ISO 9001:2000 và ISO 9001:2008. UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến cuối năm 2013, tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc đối tượng phải áp dụng trong tỉnh phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

* Chắc vẫn còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện áp dụng HTQLCL, thưa ông?

 

 

- Đúng vậy, hiệu quả áp dụng HTQLCL tiên tiến này ở một số cơ quan hành chính còn chưa cao, rõ nét, ổn định. Một số cơ quan còn chậm triển khai; còn viện dẫn nhiều lý do như tốn giấy tờ, tài chính, trách nhiệm nặng nề hơn, nhân sự thay đổi... Tuy nhiên, đa số các cơ quan đều khẳng định là HTQLCL này có hiệu quả và tiếp tục cải tiến ngày càng hoàn chỉnh hơn. Một số cơ quan đã tham gia một cách nhiệt tình ngay từ lúc triển khai, đã mang lại một số thay đổi tích cực ở chính cơ quan mình, hình thành “văn hóa ISO”.

 

* Ông nhận thấy những thuận lợi và khó khăn gì khi tổ chức thực hiện công tác này?

 

- Trước hết, HTQLCL tiên tiến này được triển khai thực hiện đồng bộ với chương trình cải cách hành chính của tỉnh và thực hiện chương trình Đề án 30 của Chính phủ. Trước đó, hai cơ quan đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính là Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ đã triển khai thành công hệ thống này. Bên cạnh đó, lãnh đạo của hầu hết các ngành đã có sự quan tâm chỉ đạo tích cực và cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính đều có sự nhất trí cao trong việc xây dựng HTQLCL. Đơn vị tư vấn xây dựng HTQLCL và cơ quan hành chính triển khai thực hiện HTQLCL đã có sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai...

 

Khó khăn là một số cơ quan hành chính có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nên việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL này chậm so với kế hoạch đề ra. Một vài lãnh đạo các ngành chưa thật sự quan tâm chỉ đạo trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL. Một số cán bộ, công chức, viên chức còn chưa am hiểu HTQLCL này, do chưa qua các khóa đào tạo về ISO hành chính, chưa nghiên cứu hệ thống quản lý tiên tiến này, chưa thật sự xem hệ thống quản lý này là một công nghệ quản lý khoa học.

 

* Những kinh nghiệm được rút ra trong việc triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2001/2008 là gì, thưa ông?

 

- Nơi nào lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung, quyết tâm chỉ đạo thực hiện thì công tác triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL đạt kết quả cao. Công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng góp phần trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan hành chính phải thường xuyên và nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận phải đúng quy trình.

 

* Xin cảm ơn ông! 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top