Phú Yên đặt mục tiêu mỗi địa phương cấp huyện có tối thiểu 1 điểm du lịch nông thôn

Chủ nhật, 17/09/2023 01:30

Tỉnh Phú Yên đặt kế hoạch đến năm 2025, mỗi địa phương cấp huyện có tối thiểu 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của tỉnh.

h7_2.jpg

Ngày 29/8, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên tổ chức hội nghị Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị nhận được sự tham gia tích cực, trao đổi thẳng thắn với các chuyên gia của đông đảo các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp đang có nhu cầu khai thác và liên kết phát triển du lịch nông thôn tại Phú Yên.  

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên, phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí NTM.

Mục tiêu của tỉnh là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa truyền thống, cảnh quang và môi trường sinh thái của các địa phương, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc riêng của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững.

Phú Yên đặt kế hoạch đến năm 2025, mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của tỉnh. Có 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Tiến đến 100% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ.

Hiện tại, Sở NNPTNT Phú Yên đang được tỉnh giao chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình du lịch nông nghiệp theo giai đoạn và hàng năm. Rà soát, tham mưu bổ sung các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển du lịch nông thôn thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đặc biệt là lĩnh vực tập huấn, nâng cao năng lực cho người dân về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền, quảng bá du lịch nông thôn thông qua các chương trình kết nối nông sản và Chương trình OCOP.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top