Phú Thọ: Triển khai Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 2

Thứ năm, 01/07/2021 08:57

Từ 1/7-30/7 triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh với hơn 63.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hơn 720 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Phu-Tho-trien-khai-GD2.jpg

Điều tra viên của Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn cán bộ kế toán Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Hữu Nghị, Khu Công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì

thực hiện kê khai, cung cấp số liệu phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã đã tiến hành rà soát, lập bảng kê các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo tín ngưỡng. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh đã duyệt (nghiệm thu) kết quả rà soát xong trước ngày 22/6 để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương chọn mẫu đơn vị điều tra. Việc thu thập thông tin được tiến hành bằng hình thức CAPI (điều tra viên đến cơ sở thu thập và ghi thông tin vào phiếu điện tử). 


Để đảm bảo đúng kế hoạch và hiệu quả cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã thực hiện tuyên truyền bằng đa dạng các hình thức như: In khẩu hiệu, áp phích, pa nô cung cấp tới các khu dân cư; đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo các huyện, xã tổ chức họp dân để thông báo về cuộc Tổng điều tra, sử dụng hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên tuyền tới các đơn vị điều tra. 


Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho điều tra thu thập thông tin giai đoạn 2 của Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng và phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: baophutho.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top