Phú Thọ triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh năm 2016

Thứ năm, 25/02/2016 11:14

Ngày 24/2, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016. Đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu tại hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Văn phòng các sở, phòng Văn hóa - Thông tin và cán bộ chuyên trách CNTT các huyện, thành, thị trong tỉnh.

img

 Đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Năm 2015, cùng với xu thế phát triển CNTT trong cả nước, CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng có những bước phát triển đáng kể. Nhiều dự án ứng dụng CNTT được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Phú Thọ; Xây dựng cổng học trực tuyến tỉnh Phú Thọ; Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công thương;... Một số đơn vị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng mạng không dây, mạng nội bộ (LAN). Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thí điểm mô hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại sở; các đơn vị khác trong tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí chi cho việc ứng dụng CNTT nhằm góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công việc cho cán bộ, công chức. Nhiều sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải,…

Công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT tiếp tục được đẩy mạnh; hạ tầng CNTT tiếp tục được quan tâm đầu tư; 96% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy tính làm việc; 100% các đơn vị có mạng nội bộ, các thiết bị phụ trợ (máy in, máy photo, máy scan…) đáp ứng yêu cầu công tác; hạ tầng viễn thông đã kết nối cáp quang tốc độ cao đến tất cả các huyện, thành, thị đảm bảo tốt việc truy cập Internet và kết nối liên thông trong tỉnh; mạng số liệu chuyên dùng đã kết nối cáp quang, thiết bị đầu cuối đến 100% các cơ quan nhà nước. Hiện nay đã có 33 sở, ngành, huyện, thị cài đặt và sử dụng sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên trao đổi công việc qua mạng đạt trên 90%. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được duy trì hoạt động tốt, phục vụ các cuộc họp khi cần thiết.

Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh được đưa vào sử dụng. Hệ thống đã cung cấp trực tuyến 100% các dịch vụ hành chính công của tỉnh ở mức độ 1, 2; cung cấp trực tuyến 15% các dịch vụ công ở mức 3. Từng bước hoàn thiện hệ thống và huy động các nguồn lực để tiến tới cung cấp hầu hết các dịch vụ công của tỉnh trực tuyến ở mức 3,4 góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động hiệu quả, là kênh thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến rộng rãi người dân trong tỉnh. Nhiều tin bài về hoạt động của các cơ quan nhà nước được cập nhật liên tục, nhanh chóng, cung cấp thông tin đầy đủ đến người dùng. Hầu hết các đơn vị đã có trang thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin chính như nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động… của cơ quan. Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
img
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt, hướng dẫn những nội dung Nghị quyết số 36 tại hội nghị

Năm 2016, ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng CNTT, phấn đấu đến hết 2016 có 98% cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ có máy tính làm việc; 80% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; 100% các sở, ban, ngành, huyện, thị cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh trong trao đổi công việc. Tiếp tục triển khai hệ thống một cửa điện tử tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; 100% cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng mạng diện rộng (WAN). Triển khai cung cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức, các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử. Triển khai nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo yêu cầu sử dụng. Triển khai hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số giữa các đơn vị giúp cho việc trao đổi thông tin được thực hiện nhanh chóng, chính xác, an toàn và tiết kiệm. Tiếp tục mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống một cửa điện tử tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tiến tới cung cấp hầu hết các dịch vụ công ở mức 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng khung trang thông tin điện tử đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh và hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu cần nắm rõ những nội dung được truyền đạt, hướng dẫn tại hội nghị để làm căn cứ tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình trong năm 2016 và những thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã truyền đạt, hướng dẫn những nội dung mới, trọng tâm trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị Quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và những nội dung chính của việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016.
Vũ Tuân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top