Phú Thọ: Tập trung thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Thứ năm, 11/03/2021 15:07

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 01/3/2021 bắt đầu thực hiện Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 trên quy mô toàn quốc. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như các bước triển khai cuộc Tổng ĐTKT và CSHC trên địa bàn tỉnh, phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hiền Minh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng ĐTKT và CSHC tỉnh Phú Thọ.

20210311-l00.jpg

Ông Nguyễn Hiền Minh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng ĐTKT và CSHC tỉnh Phú Thọ

Phóng viên: Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa và các bước thực hiện cuộc Tổng ĐTKT và CSHC năm 2021?

Ông Nguyễn Hiền Minh: Tổng ĐTKT và CSHC là 1 trong 3 cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thực hiện 5 năm một lần.

Cuộc Tổng ĐTKT và CSHC nhằm mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

Cuộc Tổng điều tra cũng nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành Thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Bên cạnh đó, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin cuộc Tổng ĐTKT năm 2021 chia làm 2 giai đoạn: Từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/5/2021, thực hiện điều tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính; từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021, thực hiện điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Số liệu sơ bộ Tổng ĐTKT và Điều tra CSHC năm 2021 công bố vào tháng 12/2021; kết quả chính thức công bố vào tháng 02/2022.

Phóng viên: Xin ông cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng ĐTKT và CSHC trên địa bàn tỉnh đến nay như thế nào?

Ông Nguyễn Hiền Minh: Công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo trung ương. Trong đó, Ban chỉ đạo các cấp về Tổng ĐTKT và CSHC năm 2021 đã được thành lập và triển khai các bước theo yêu cầu của kế hoạch Tổng điều tra đề ra.

Đến nay, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên; hướng dẫn thực hiện Tổng điều tra theo chỉ đạo UBND tỉnh.

Đặc biệt, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền để điều tra viên, người cung cấp thông tin ở các đơn vị điều tra hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp số liệu và tính nhất quán của số liệu. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo phương án Tổng điều tra được triển khai thống nhất ở các đơn vị, địa phương, điều tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ khi thu thập số liệu.

Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị điều tra phối hợp và thực hiện tốt các nội dung Tổng điều tra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; thực hiện nghiêm túc kế hoạch Tổng điều tra đã đề ra, đảm bảo hoàn thành các công việc đúng tiến độ.

Phóng viên: Để tổ chức thành công Tổng ĐTKT và CSHC năm 2021, tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hiền Minh: Để tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra lần này công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; tuyên truyền để các đơn vị được điều tra, người cung cấp thông tin ở các đơn vị điều tra hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đối với cuộc Tổng điều tra năm 2021.

Ban chỉ đạo yêu cầu các điều tra viên phải có trách nhiệm cung cấp tài khoản để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống theo đúng thời gian quy định; đồng thời kiểm tra thiết bị di động của mình đảm bảo hoạt động bình thường, hoàn thành cập nhật phần mềm CAPI để sẵn sàng tiến hành điều tra.

Các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo, giám sát viên các cấp thường xuyên nắm tình hình về cuộc Tổng điều tra, báo cáo lên cấp trên các tình huống vướng mắc, khó khăn phát sinh tại địa bàn để kịp thời xử lý.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

Liên Linh - Huyền Trang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top