Phú Thọ: Tập trung hoàn thành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Thứ sáu, 23/07/2021 08:38

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 30/7, thực hiện thu thập thông tin của gần 63.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 740 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Việc thu thập thông tin được tiến hành bằng hình thức CAPI (điều tra viên đến cơ sở thu thập và ghi thông tin vào phiếu điện tử).

Phu-tho-tap-trung-GD2-1.jpg

Các điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở kinh doanh Hùng Thắm - số 1690, đường Hùng Vương, phường Nông Trang, TP.Việt Trì

Công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra giai đoạn 2 đã được Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các cấp thực hiện chu đáo với mục tiêu đề ra là hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.  Tham gia tổng điều tra có trên 300 điều tra viên đảm bảo sức khỏe, trình độ và kinh nghiệm, đồng thời thực hiện tốt khâu tập huấn để điều tra viên nắm vững nghiệp vụ triển khai tốt tại địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các đối tượng điều tra, đặc biệt là khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là các khu hành chính tăng cường thông báo, tuyên truyền tới các hộ thuộc đối tượng điều tra chấp hành Luật Thống kê, hợp tác và cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ cho điều tra viên...

Phu-tho-tap-trung-GD2-2.jpg

Các điều tra viên thu thập thông tin tại Đình Nông Trang, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

Ông Nguyễn Hiền Minh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh cho biết: "Thời gian qua, để nâng cao chất lượng thông tin thống kê đầu vào, BCĐ từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cuộc Tổng điều tra được thực hiện theo đúng phương án và hướng dẫn của BCĐ Trung ương. Các thành viên BCĐ, Tổ thường trực các cấp đã tích cực vào cuộc, đồng hành cùng ngành Thống kê để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, BCĐ các cấp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời hỗ trợ để điều tra viên có thể hoàn thành cuộc điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn... Đến ngày 21/7, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra được 563/742 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt tỉ lệ 75,88%; 61.439/62.989 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đạt tỉ lệ 97,54% so với kế hoạch được giao".

Phu-tho-tap-trung-GD2-3.jpg

Các điều tra viên thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tại xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn. 

Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, các thông tin thu thập được đầy đủ, chính xác là căn cứ để Trung ương cũng như tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian diễn ra tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra đã và đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành viên BCĐ tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 theo đúng tiến độ. Thường xuyên giám sát, nắm bắt kịp thời, hướng dẫn những vướng mắc về nghiệp vụ cho các địa phương, các điều tra viên trong suốt quá trình điều tra. Bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, các điều tra viên phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Phu-tho-tap-trung-GD2-4.jpg

...tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy. 

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn 2, BCĐ cấp huyện nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp xã và điều tra viên, hoàn thành trước ngày 20/8/2021; BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp huyện, hoàn thành trước ngày 10/9/2021; BCĐ Trung ương nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp tỉnh, hoàn thành trước 01/10/2021. Nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với từng loại phiếu, mức độ đầy đủ các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu cùng lập,  ký biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu. Thông tin về kết quả Tổng điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh công bố kết quả Tổng điều tra ở địa phương mình theo đúng kết quả do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố. Dự kiến công bố, số liệu sơ bộ vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức vào tháng 2/2022.

 

Nguồn: baophutho.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top