Phú Thọ: Tập trung choTổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính giai đoạn 2

Thứ ba, 06/07/2021 14:04

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 30/7, sẽ thực hiện thu thập thông tin của hơn 63.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 720 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Việc thu thập thông tin được tiến hành bằng hình thức CAPI (điều tra viên đến cơ sở thu thập và ghi thông tin vào phiếu điện tử).

Phu-Tho-tap-trung-GD2.jpg

Các điều tra viên thu thập thông tin tại Trung tâm Giày thời trang Cường Thủy - số 2323 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

Công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 đã được BCĐ các cấp thực hiện chu đáo với mục tiêu đề ra là hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch đảm bảo chất lượng. BCĐ Tổng điều tra cấp xã đã tiến hành rà soát, lập bảng kê các cơ sở sản xuất cá thể, tôn giáo tín ngưỡng. BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện đã duyệt (nghiệm thu) kết quả rà soát xong trước ngày 22/6/2021 để BCĐ Tổng điều tra Trung ương chọn mẫu đơn vị điều tra. Lựa chọn và tổ chức tập huấn đầy đủ cho các điều tra viên về nghiệp vụ, quy trình trong quá trình thu thập thông tin, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị và sự đồng thuận của người dân...

Xác định tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Việt Trì đã chỉ đạo các xã, phường tích cực triển khai, hoàn thành tốt việc thu thập thông tin giai đoạn 1 với tổng số 2.944 doanh nghiệp, 56 cơ sở hành chính, 176 đơn vị sự nghiệp và 18 hiệp hội.

Ông Phạm Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố cho biết: “Bước vào giai đoạn 2, dự kiến trên địa bàn thành phố sẽ điều tra, thu thập thông tin của 8.826 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, thủy sản và 90 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Từ nay đến ngày 20/7, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc thu thập thông tin, sau đó sẽ tập trung kiểm tra, sửa lỗi, làm sạch dữ liệu, đảm bảo bàn giao cho BCĐ cấp tỉnh trước ngày 30/7/2021. Để cuộc điều tra diễn ra đúng theo kế hoạch và đảm bảo đạt kết quả tốt nhất, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; in khẩu hiệu, áp phích, pa nô cung cấp tới các khu dân cư…, qua đó phổ biến sâu rộng tới từng đơn vị, đối tượng điều tra về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra. Đặc biệt là tăng cường giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin, đảm bảo tiến độ và chất lượng”. 

Là địa phương có địa bàn rộng, số cơ sở sản xuất kinh doanh lớn nhất của thành phố Việt Trì, phường Nông Trang đã huy động 8 điều tra viên thực hiện nhiệm vụ trong đợt Tổng điều tra này. Các điều tra viên được chọn có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn. Điều tra viên Vũ Thị Tuyết Mai, phường Nông Trang chia sẻ: “Trên địa bàn phường có 1.106 cơ sở sản xuất kinh doanh và 2 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Khối lượng công việc nhiều trong khi số lượng điều tra viên hạn chế nên chúng tôi đều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ chủ động tuyên truyền đầy đủ, kịp thời nên ngay trong ngày đầu tiên ra quân, các chủ cơ sở rất hợp tác trong cung cấp thông tin. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi thực hiện đúng nội dung, phương pháp điều tra theo như tập huấn; xác định đúng ngành sản phẩm, nghề của cơ sở, đối chiếu với điều tra năm trước và với những cơ sở tương tự để việc ghi chép được chính xác và nhất quán, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh quy định không tiết lộ các thông tin của đối tượng điều tra”. 

Ông Nguyễn Hiền Minh - Quyền  Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh khẳng định: “Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, các thông tin thu thập đầy đủ, chính xác là căn cứ để Trung ương cũng như tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian diễn ra tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 theo đúng tiến độ. Thường xuyên giám sát, nắm bắt kịp thời, hướng dẫn những vướng mắc về nghiệp vụ cho các địa phương, các điều tra viên trong suốt quá trình điều tra. Bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, các điều tra viên thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ”.

 

Nguồn: baophutho.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top