Phú Thọ: Ký kết phối hợp tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020

Thứ năm, 27/06/2013 08:56

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ ký Kế hoạch liên tịch giữa hai ngành trong việc phối hợp công tác tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020.

img

Lãnh đạo hai ngành Thông tin - Truyền thông và ngành Văn hóa, Thể thao - Du lịch tỉnh Phú Thọ ký kết Kế hoạch liên tịch (Ảnh: Vũ Tuân)

Đây là chủ trương, nội dung có ý nghĩa rất lớn trong công tác đưa văn hóa đọc phục vụ cộng đồng nhằm phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất sẵn có, nguồn lực con người của điểm Bưu điện - Văn hóa xã; đa dạng hóa lượng sách báo của thư viện tỉnh, huyện để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã, đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phát triển điểm Bưu điện - Văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương bằng việc tổ chức hoạt động phục vụ sách báo truyền thống và sách báo điện tử qua mạng Internet; đảm bảo kết hợp hài hòa hai mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở các vùng nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, góp phần chung tay xây dựng “Nông thôn mới”.
 
Kế hoạch được triển khai từ năm  2013 đến năm 2020 với 241 điểm Bưu điện - Văn hóa xã được lựa chọn triển khai thực hiện. Trong đó, năm 2013 lựa chọn mỗi huyện 1 điểm; năm 2014 lựa chọn mỗi huyện 2 điểm; năm 2015 lựa chọn mỗi huyện 2 điểm; giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 lựa chọn các điểm Bưu điện - Văn hóa xã thuộc xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh để triển khai, phấn đấu mỗi năm lựa chọn có từ 26 đến 35 điểm. Sách được luân chuyển vào tháng 4 và tháng 8 hàng năm; mỗi điểm duy trì sách luân chuyển từ 3 đến 6 tháng. Theo đó, hai ngành Thông tin - Truyền thông và ngành Văn hóa, Thể thao - Du lịch xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể từng năm, có sự theo dõi,  kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai ngành, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của Nhà nước. Tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã đảm bảo yêu cầu đa dạng hóa các loại hình sách, báo, phương thức đọc nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa của người dân, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, hướng dẫn về hoạt động phục vụ đọc sách, báo miễn phí tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, nhằm thu hút người dân tới sử dụng sách, báo tại đây. Tổ chức khảo sát, chọn lựa các điểm Bưu điện - Văn hóa xã có các điều kiện phù hợp để làm điểm trong công tác luân chuyển sách, báo. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách báo; biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã nhằm đảm bảo việc triển khai các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm này. Xây dựng quy chế phối hợp, quy chế luân chuyển tài liệu để triển khai thực hiện. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, các Bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết đảm bảo duy trì bền vững hoạt động phục vụ sách, báo của điểm bưu điện văn hóa xã, xem đây là mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai Ngành đã nhất trí cao với nội dung chương trình của Kế hoạch liên tịch và khẳng định sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong công tác tác tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo cho người dân tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã của tỉnh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần đưa văn hóa đọc phục vụ cộng đồng.
Thanh Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top