Phú Thọ: Hội nghị trực tuyến công tác Thông tin và Truyền thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2014

Thứ ba, 22/04/2014 12:32

Ngày 21/4/2014, tại Phú Thọ, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác Thông tin và Truyền thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2014. Đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở; lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình 13 huyện, thành, thị.

img

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2014 ngành Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Công tác tham mưu, ban hành văn bản mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của ngành Thông tin và Truyền thông, từng bước đưa các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành quản lý đi vào nền nếp, củng cố hệ thống Thông tin và Truyền thông từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực được tăng cường. Sở đã chỉ đạo Bưu điện tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh Phú Thọ, phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành thị để xây dựng kế hoạch và thực hiện việc luân chuyển sách báo tại 39 điểm bưu điện văn hóa xã, triển khai dự án 45 điểm truy cập internet công cộng kết nối cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp bưu chính đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin liên lạc, đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Trên lĩnh vực hoạt động viễn thông, Sở đã tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng các đại lý internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh; khảo sát, xác nhận phù hợp quy hoạch đối với danh sách trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường các phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2014… Hoạt động của các doanh nghiệp trong quý I đạt kết quả khá.

Trên lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT; tham mưu về phân bổ kinh phí cho ứng dụng CNTT; hoàn thiện báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Dự thảo quy chế phối hợp về sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến, chủ động thực hiện việc duy trì và đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến; duy trì hoạt động của hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành, phát triển mạng nội bộ, trang thông tin điện tử, hệ thống một cửa điện tử trong các đơn vị…

Trong lĩnh vực báo chí, Sở phối hợp tổ chức thành công Hội báo xuân Giáp Ngọ tại huyện Yên Lập; tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền về Hiến pháp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương 2014 của ngành… Hoạt động của các cơ quan báo chí tuyên truyền trong quý I duy trì ổn định. Sở ban hành kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoài năm 2014, xuất bản 01 đặc san Thông tin đối ngoại Phú Thọ bằng hai thứ tiếng Việt - Anh phục vụ tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và hoạt động ngoại giao, xúc tiến thương mại của tỉnh; chủ trì phát động cuộc thi sáng tác thơ, nhạc về biển đảo năm 2014. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh ra quyết định phân bổ kinh phí cho đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở cho 18 xã với tổng kinh phí là 2,5 tỷ đồng, triển khai nguồn vốn sự nghiệp cho chương trình đào tạo là 210 triệu đồng.

Trong hoạt động Xuất bản, in và phát hành, Sở đã cấp 37 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với số lượng 22.350 bản. Doanh thu từ hoạt động in tăng 12,6%, sản lượng trang in tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng doanh số bán ra ước đạt 6.570 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 40 triệu đồng.

Sở phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai 2 cuộc thanh, kiểm tra với 42 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện, xử lý vi phạm đối với 7 cá nhân, tổ chức. Trong quá trình thanh tra đã kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Thông tin và truyền thông và quy định của pháp luật thanh tra đến tổ chức cá nhân biết và thực hiện.

Hoạt động thông tin và truyền thông cấp huyện được triển khai đúng kế hoạch. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị đã chủ động tích cực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông tại địa phương. Hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện bám sát định hướng, làm tốt công tác tuyên truyền.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, quý II/2014 ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Tại hội nghị, đại diện 13 điểm cầu đã nêu các ý kiến tham luận đóng góp cho báo cáo công tác quý I về vấn đề kinh phí cho ứng dụng CNTT, tập huấn CNTT và đào tạo kỹ năng cho cán bộ cấp huyện và cấp xã, các chính sách ưu đãi với cán bộ Thông tin và Truyền thông… Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trả lời các ý kiến và tiếp nhận kiến nghị từ phía các huyện, thành, thị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý I. Những kết quả này đã góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Đồng chí nhấn mạnh trong quý II cần tập trung thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên một số lĩnh vực thông tin và truyền thông. Các huyện cần chủ động trong công tác triển khai dự án nâng cấp Đài Truyền thanh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí xuất bản, triển khai các dự án về điểm truy cập internet và trò chơi điện tử công cộng và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
 
Khánh Trang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top