Phú Thọ cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện triển khai trực tuyến mức độ 4

Thứ sáu, 29/10/2021 18:02

Theo đó, tỉnh sẽ rà soát, thống kê danh sách 100% các thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, đồng bộ quy trình nội bộ, quy trình điện tử và các biểu mẫu trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa của tỉnh sau khi UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC.

 Đồng thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh; đẩy mạnh triển khai thanh toán không tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

20211029-pg11.jpg

Ảnh minh hoạ

Sau khi công bố áp dụng, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được chuẩn hóa, đồng bộ quy trình nội bộ và quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công, hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh và đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm quán triệt, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa phương; chủ động bố trí nguồn lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đảm bảo triển khai cung cấp các TTHC đủ điều kiện triển khai dịch vụ công mức độ 4 theo kế hoạch đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đảm bảo các quy trình giải quyết TTHC được chuẩn hóa để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh sau khi các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC.

theo baophapluat.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top