Phú Thọ: Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ hai, 15/10/2012 10:18

Ngày 11/10/2012, đồng chí Hoàng Dân Mạc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Báo Phú Thọ, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh.

img

Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh Trần Dũng).

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TT&TT, Sở TT&TT đã vượt qua những khó khăn ban đầu, triển khai tương đối toàn diện nhiệm vụ và đã khẳng định được vai trò của một cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin (CNTT), Báo chí, Xuất bản. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, quyết định quan trọng thuộc lĩnh vực ngành quản lý như: Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin; Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch hạ tầng mạng viễn thông tỉnh giai đoạn 2011-2020; Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành quy định về quản lý nội dung thông tin của đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh… tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành.

Công tác quản lý Bưu chính, Viễn thông được thực hiện tốt, đảm bảo phục vụ công tác thông tin liên lạc, đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các hoạt động phát triển KT-XH và nhu cầu của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 doanh nghiệp bưu chính hoạt động, có 01 bưu cục cấp một, 12 bưu cục cấp hai và 19 bưu cục cấp ba, 241 điểm bưu điện văn hóa xã; hệ thống bưu điện trải khắp các xã, phường, thị trấn. Mạng lưới viễn thông trên địa bàn được phát triển nhanh chóng. Hạ tầng viễn thông từng bước được đầu tư nâng cấp. Hiện toàn tỉnh có 1315 trạm BTS; hệ thống cáp quang đã được triển khai đến 159/277 xã, phường, thị trấn; số máy điện thoại đạt 125 máy/100 dân; tổng số thuê bao băng rộng (ADSL) là 43.000, số người sử dụng Internet khoảng 24% dân số. Doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông đạt trên 700 tỷ/năm, nộp ngân sách nhà nước từ 60-70 tỷ/năm.

Đối với lĩnh vực CNTT đã đạt được những kết quả cụ thể. Đến hết tháng 9/2012 đã có 12 đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 14/37 cơ quan quản lý hành chính Nhà nước xây dựng website riêng phục vụ công tác; 34/37 cơ quan hành chính nhà nước có mạng LAN. Trong các doanh nghiệp và nhân dân việc sử dụng máy tính, ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống tăng nhanh, hiện tại trong các doanh nghiệp và nhân dân có khoảng 55.802 máy tính; 155 trường học giảng dạy môn tin học; 11 cơ sở đào tạo CNTT. Sở đã triển khai xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử của tỉnh, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, trung tâm tích hợp dữ liệu số, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.

Công tác quản lý hoạt động Báo chí - Xuất bản được thực hiện tốt đã tạo điều kiện cho hoạt động Báo chí - Xuất bản phát triển và đi vào nề nếp, hiệu quả, đúng định hướng. Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh duy trì và tổ chức tốt hội nghị giao ban báo chí định kỳ, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm do báo chí phản ánh; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước và của tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Công tác quản lý hoạt động phát thanh, truyền hình được quan tâm thực hiện. Hoạt động cấp phép xuất bản, In và phát hành đảm bảo đúng định hướng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 doanh nghiệp in xuất bản phẩm; trên 200 cơ sở in lưới, photo và 01 Công ty liên kết in; 30 đơn vị có xuất bản phẩm định kỳ, trên 60 cơ quan, địa phương xuất bản tài liệu nhất thời… Chất lượng các xuất bản phẩm ngày càng được nâng cao về nội dung, hình thức, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, qua đó phát hiện, kịp thời uốn nắn và xử lý những sai phạm, đưa hoạt động TT&TT trên địa bàn đi vào nề nếp, đúng quy định.

Tuy nhiên, hoạt động TT&TT trên địa bàn thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Các điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động kém hiệu quả. Công tác quản lý các dịch vụ như: thuê bao di động trả trước, hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp, hoạt động các điểm dịch vụ, quản lý tần số phát sóng; công tác quản lý trang thông tin điện tử, trang thông tin cá nhân còn gặp nhiều khó khăn. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực ở đài truyền thanh cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu…

Trong thời gian tới, Sở TT&TT tập trung thúc đẩy việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như trong đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quản lý báo chí xuất bản trong đó có công tác quản lý các thông tin điện tử; hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tạo môi trường lành mạnh, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển; củng cố tổ chức bộ máy; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc đã ghi nhận những kết quả hoạt động của ngành TT&TT trong việc góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù mới được thành lập, bên cạnh đó lĩnh vực quản lý có phạm vi rộng nhưng Sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và chủ trương, định hướng của Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế ngành TT&TT cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, Sở TT&TT tiếp tục nghiên cứu để đổi mới hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã; có chỉ đạo hướng các doanh nghiệp bưu chính đổi mới, đa dạng, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông; có chiến lược phát triển lâu dài, bền vững, đặc biệt ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông ở khu đông dân cư, khu du lịch, khu công nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động phát triển hạ tầng viễn thông. Tiếp tục chỉ đạo, đề xuất với UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các dự án CNTT tại các cơ quan đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Cần có định hướng, tạo điều kiện để phát triển ứng dụng CNTT trong các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế thu hút, đào tạo đội ngũ cán bộ CNTT đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.  Tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh, kịp thời đề xuất báo cáo tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”; khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án củng cố, đầu tư cho hệ thống đài truyền thanh cấp xã, đặc biệt quan tâm những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Các cơ quan báo chí của tỉnh tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, tăng cường thông tin về cơ sở.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT nghiên cứu, cụ thể hóa những nội dung thông tin đối ngoại để định hướng cho các cơ quan tuyên truyền của tỉnh thực hiện; nắm bắt những thông tin từ bên ngoài và bên trong tỉnh phản ánh về những yếu kém, nổi cộm, bức xúc của tỉnh, từ đó tổng hợp, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương giải quyết kịp thời, đồng thời chủ trì, yêu cầu các cơ quan trong tỉnh trả lời các cơ quan báo chí về những vấn đề trên; có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của các cơ quan; xây dựng cơ chế quản lý để giám sát kiểm tra các cơ sở xuất bản đảm bảo thực hiện đúng quy định, kịp thời phát hiện và phối hợp đề xuất biện pháp xử lý đối với những cơ sở có những xuất bản phẩm không phù hợp.

Đối với một số kiến nghị của Sở TT&TT, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế về CNTT tại các sở, ngành, huyện, thành, thị. Trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT, Sở TT&TT báo cáo UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng ý để Sở xây dựng đề án nâng cấp Phòng Giao dịch điện tử thành Trung tâm Cổng giao tiếp điện tử trực thuộc Sở. Giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Hội Nhà báo tỉnh nghiên cứu đề xuất điều chỉnh giải thưởng báo chí hàng năm của tỉnh…

Thanh Huyền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top