Phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ TT&TT và Bộ GTVT

Thứ năm, 01/11/2012 19:44

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền và định hướng những chỉ đạo lớn của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngày 01/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông - Vận tải …

img
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son (bên phải) và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng (bên trái) tại Lễ ký.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ  Thông tin và Truyền thông khẳng định: chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông - Vận tải  nhằm giúp cho các cơ quan thông tấn, báo chí có được những thông tin đầy đủ, toàn diện và chính xác về sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải  đối với công tác quản lý nhà nước về Giao thông Vận tải trong đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay. Những nội dung thông tin đó sẽ được các cơ quan thông tấn, báo chí truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến nhân dân khắp cả nước cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam…
 
img
 
Theo đó, chương trình này quy định về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ  Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải  nhằm cung cấp một các kịp thời, chính xác các thông tin về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Bộ Giao thông Vận tải . Cụ thể, hai bên sẽ tuân thủ một số nguyên tắc sau: Quan hệ phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ  Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải là quan hệ hợp tác, phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí, phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ  Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải ; thông tin do Bộ Giao thông Vận tải cung cấp cho báo chí phải đảm bảo tính chính thống, kịp thời, chính xác và công khai, minh bạch những chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải  về công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, đầy đủ, theo nội dung của Bộ Giao thông Vận tải cung cấp, các hoạt động thực tế của ngành, nhằm giải thích cho dư luận và tạo lòng tin, đồng thuận trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, không được đưa những thông tin sai sự thật, hoặc những thông tin làm gây tâm lý bất an trong xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông - Vận tải  chủ động phối hợp xây dựng thực hiện các đợt tuyên truyền cao điểm về các chủ trương, chính sách mới của ngành Giao thông Vận tải , đặc biệt là trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
img

Các phương thức phối hợp giữa Bộ  Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông - Vận tải  đó là: phối hợp cung cấp thông tin định kỳ; phối hợp cung cấp thông tin đột xuất, bất thường; thiết lập đường dây nóng để cung cấp và thu nhận thông tin. Định kỳ 6 tháng/lần Bộ Giao thông Vận tải  và Bộ  Thông tin và Truyền thông tổ chức đánh giá công tác phối hợp triển khai chương trình này. Cục Báo chí và Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải  là cơ quan giúp việc cho hai Bộ tổ chức thực hiện chương trình này. Chương trình phối hợp này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, thay đổi, lãnh đạo hai Bộ sẽ trao đổi thống nhất các giải quyết.
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top