Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu làm việc với Sở Thông tin -Truyền thông

Thứ hai, 08/11/2010 13:57

Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, chiều 5-11, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông.

img

Cùng dự buổi làm việc có đại diện các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Báo cáo tại buổi làm việc của Sở Thông tin - Truyền thông nêu rõ: Trong 10 tháng đầu năm 2010, các dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động tương đối ổn định. Tính đến nay, tổng thuê bao điện thoại trên địa bàn toàn tỉnh là trên 2 triệu, đạt tỷ lệ 184 thuê bao/100 dân; tổng thuê bao Internet đạt 104.033 thuê bao.
 
Hoạt động báo chí, xuất bản ổn định, nền nếp và có hiệu quả; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích và hoạt động theo đúng nội dung, định hướng tuyên truyền. Hàng tháng, Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí để triển khai định hướng công tác tuyên truyền trong tháng tiếp theo…
 
Trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Sở đang tiếp tục triển khai dự án nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh, đảm bảo có đầy đủ thông tin, cung cấp thêm các dịch vụ công phục vụ đắc lực việc thực hiện cải cách hành chính, hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp… Hệ thống thư điện tử của tỉnh thường xuyên cập nhật bổ sung hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh và dự án nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh giai đoạn I đang dần hoàn thiện.
 
Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được thực hiện tốt. Sở đã liên tục thanh, kiểm tra các hoạt động thông tin và truyền thông tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của  các tổ chức, công dân được xử lý kịp thời và trả lời thấu đáo đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong thời gian qua.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở phải quan tâm đào tạo cho đội ngũ cán bộ để vừa có trình độ quản lý, điều hành, hướng dẫn cơ sở, vừa có chuyên môn, nghiệp vụ cao, đồng thời tăng cường phẩm chất chính trị, đoàn kết nội bộ, tăng cường liên doanh, liên kết và hợp tác; đầu tư đào tạo cán bộ, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ công tác theo hướng hiện đại hóa.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng cần quan tâm đến hoạt động báo chí, xuất bản và hoạt động thanh, kiểm tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đặc biệt là các chương trình game online.
 
Bên cạnh đó, Sở phải phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và xây dựng Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho tỉnh để nâng cao hơn nữa và khẳng định vai trò, vị trí của ngành Thông tin Truyền thông, góp phần xứng đáng vào công cuộc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thùy Châm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top