Phổ biến, tập huấn Quy chuẩn về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu

Thứ tư, 03/08/2016 11:34

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn về Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, cơ quan chuyên trách về CNTT của các Bộ ngành, các Sở TT&TT khu vực phía Bắc và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, ngày 1/4/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT). Quy chuẩn được ban hành là cơ sở để các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý văn bản điều hành và giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành hoàn thiện giải pháp của mình, đảm bảo khả năng kết nối, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau. 
 
Để Quy chuẩn được triển khai có hiệu quả, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị phổ biến nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung kỹ thuật quy chuẩn, các biện pháp quản lý, các công việc cần chuẩn bị để đưa quy chuẩn vào thực tế. Đây là cơ hội tốt thúc đẩy sự phối hợp giữa Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị chuyên trách về CNTT với các cơ quan nhà nước đang vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, đồng thời tăng cường tính chủ động, nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo tuân thủ của các doanh nghiệp phát triển các hệ thống kết nối, trao đổi văn bản quản lý điều hành.
 
Đại diện Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ điều hành phần trao đổi, thảo luận
 
Tại Hội thảo, đại diện Cục Tin học hoá đã giới thiệu chung về Quy chuẩn 102. Theo đó, quy chuẩn được xây dựng để “quy định một số nội dung tối thiểu” phục vụ việc kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành, đồng thời "không quy định chi tiết về thiết kế, giải pháp” kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành. Cụ thể, Quy chuẩn 102 đưa ra các quy định kỹ thuật về cấu trúc mã định danh và quy định về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành. Về phương pháp đo kiểm, Quy chuẩn 102 đưa ra phương pháp kiểm tra các giải pháp quản lý văn bản điều hành và giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành có phù hợp với Quy chuẩn hay không. Đồng thời, Quy chuẩn quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp phải có trách nhiệm “đảm bảo tuân thủ quy chuẩn”, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hệ thống quản lý văn bản điều hành và hệ thống kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành “có trách nhiệm công bố hợp quy” đối với quy chuẩn... Sắp tới, để tạo điều kiện cho việc triển khai Quy chuẩn 102, Bộ TT&TT sẽ xây dựng hướng dẫn về công bố hợp quy, hợp chuẩn, đại diện Cục Tin học hóa chia sẻ thêm.
 
Tại Hội nghị, đại diện Bộ TT&TT đã giới thiệu về cấp phép, quản lý mã định danh các cơ quan đơn vị; Công bố hợp quy với Quy chuẩn 102. Đồng thời, đại diện Văn phòng Chính phủ cung cấp những thông tin cụ thể về việc thực hiện liên thông 4 cấp theo Nghị quyết 36a của Chính phủ và Quy chuẩn 102.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top