Phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT

Thứ năm, 26/10/2017 11:44

Sáng ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT ( Quyết định số 856/QĐ-BTTTT ngày 6/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT). Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

20172610-ta1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt nội dung của Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT, cũng như các vấn đề liên quan tới công tác an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Hội nghị nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trong các đơn vị của Bộ.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết: Thời gian qua, tình hình an toàn thông tin ngày càng diễn biến phức tạp với sự gia tăng mạnh về quy mô, số lượng, mức độ tinh vi dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin cao. Bộ TT&TT là Bộ sở hữu nhiều hệ thống thông tin quan trọng, có vai trò quyết định đến sự vận hành quản lý thông suốt của một trong những hạ tầng quan trọng của đất nước là viễn thông. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin, với tính chất như vậy, việc bảo đảm an toàn thông tin trong nội bộ là hết sức quan trọng. Do đó, chúng ta phải có quy chế về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trong các đơn vị trực thuộc Bộ. Việc ban hành Quy chế an toàn thông tin sẽ giúp bảo đảm thực thi và kiểm tra an toàn thông tin của các đơn vị. Căn cứ vào Quy chế, các đơn vị cần xây dựng các biện pháp thực thi, bảo đảm an toàn thông tin phù hợp cho từng đơn vị mình.
 
Nhân dịp này, Thứ trưởng biểu dương Trung tâm Thông tin đã phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến này để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị thuộc Bộ về quy tắc đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.
 
Thứ trưởng đề nghị: các đơn vị tham gia Hội nghị cần tập trung tiếp thu nội dung của Quy chế, đồng thời thảo luận, làm rõ thắc mắc về Quy chế ứng dụng vào thực tế, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin; đồng thời, chú trọng kết hợp hài hòa các yếu tố về quy trình vận hành, quản lý cũng như đầu tư trang thiết bị một cách phù hợp, tránh việc đầu tư lãng phí, không khai thác, sử dụng hiệu quả.
 
Tại Hội nghị, ông Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin nhận định: An toàn thông tin hiện nay đang là vấn đề cấp bách trong các hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, hoạt động an toàn thông tin trong trong Bộ TT&TT và các đơn vị trực thuộc Bộ đã ngày càng được chú trọng, các đơn vị thuộc Bộ đã bước đầu chú ý đến trang thiết bị phần mềm diệt virut, tường lửa, quản lý truy xuất dữ liệu và triển khai các quy trình về an toàn, bảo mật thông tin. Đặc biệt, Bộ TT&TT và một số đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thông tin. Tuy nhiên, số lượng các cán bộ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, hoặc có các chứng chỉ quốc tế về CNTT cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn còn tương đối thấp. Do đó, để có cơ sở quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong các hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT.
 
Giám đốc Trung tâm Thông tin Võ Quốc Trường cho biết, Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT bao gồm 3 chương, 21 điều quy định về các nguyên tắc, chính sách, biện pháp cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tham gia vào hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu còn được lắng nghe và giải đáp thắc mắc liên quan đến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT từ đại diện của Trung tâm Thông tin, Cục An toàn Thông tin và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam./.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top