Phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho người dân khu vực biên giới An Giang

Thứ năm, 22/10/2020 09:27

Ngày 22/10/2020, tại An Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh An Giang.

taphuancANBO-2.jpg
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Dự hội nghị có gần 200 đại biểu là đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của 14 xã, thị trấn biên giới thuộc huyện Tịnh Biên và một số huyện biên giới của tỉnh An Giang.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề "Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” do PGS.TS Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày.
 
Thông qua hội nghị góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững mạnh trong tình hình mới. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ đọc, dễ thực hiện những nội dung cơ bản về kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh để đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi từng bước nâng cao nhận thức chủ động tích cực chuẩn bị mọi mặt về vật chất và tinh thần nhằm giữ vững hòa bình, ổn định; ngăn ngừa mọi âm mưu, hành động bạo loạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch; sẵn sàng đập tan các âm mưu xảy ra trong mọi tình huống, bảo vệ địa bàn chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 
Ban tổ chức Hội nghị mong muốn sau Hội nghị này các các học viên kịp thời đưa nội dung được tập huấn vào quá trình tác nghiệp của mình; Và giành nhiều tâm sức hơn vào việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta ngày càng hiệu quả, thiết thực; xứng đáng với vị trí của nó trong đời sống chính trị của toàn xã hội./.   
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top