Phổ biến kết quả Hội nghị TW 5 (khóa XII)

Thứ ba, 23/05/2017 16:39

Chiều 23/5/2017, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đến cán bộ, đảng viên.

20170523-l5.jpg

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đến cán bộ, đảng viên

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC; các đồng chí là cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT; cán bộ lãnh đạo cấp phòng các Cục, Vụ, đơn vị sự nghiệp và toàn thể đảng viên đang làm việc tại Cơ quan Bộ 18 Nguyễn Du.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm giúp các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần này.
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/5 đến 10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành 3 Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
 
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
Xuân Lộc - Ảnh: Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top