Phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI)

Thứ hai, 04/01/2016 15:35

Chiều ngày 4/1/2016, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa XI) nhằm giúp các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung cơ bản của Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương.

img

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa XI)

Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC; các đồng chí là cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT; cán bộ lãnh đạo cấp phòng các Cục, đơn vị sự nghiệp và toàn thể Đảng viên đang làm việc tại 18 - Nguyễn Du - Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa XI). Từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. 
 
Ban Tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa XI) đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hôi nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13, khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.


 

 

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top