Phổ biến các quy định mới của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư công và sử dụng vốn nhà nước

Thứ sáu, 04/09/2015 09:37

Thực hiện Quyết định số 1920/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT vè việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ TT&TT, ngày 4/9/2015, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị phổ biến quy định mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đến dự và phát biểu khai mạc.

img

 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các quy định mới của pháp luật liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp... Đồng thời, đây cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định những quan điểm và quy định mới trong các luật đã minh chứng cho chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế; khẳng định sự quyết tâm của Chính phủ trong tiến trình cố gắng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế; thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng mọi nguồn lực phát triển đất nước, đặc biệt trong việc sử dụng các nguồn lực của nhà nước cho hoạt động  đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng mong muốn các đại biểu và học viên tiếp nhận những quy định mới của luật và các nội dung này sẽ là tiền đề chuyển hóa  thành đề xuất và sáng kiến của ngành thông tin và truyền thông, một ngành đi đầu trong đổi mới, góp phần quan trong trong quá trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
 
Tham gia phổ biến những quy định mới tại Hội nghị lần này là các giảng viên đến từ các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Vụ Pháp chế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Cục Tài chính doanh nghiệp.
 
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top