Phiên họp quý I/2018 Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Thứ sáu, 16/03/2018 13:00

Ngày 16/3/2018, tại Hà Nội, Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã tổ chức phiên họp quý I/2018. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban Điều hành chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ, các đơn vị liên quan của Bộ TT&TT.

Tại phiên họp, đại diện Cục Tin học hóa đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và xây dựng chính phủ điện tử trong năm 2017. Về môi trường pháp lý, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng CNTT. Việc ứng dụng CNTT tại các Bộ, ngành, địa phương đã mạng lại những kết quả nhất định: tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, phát triển còn rời rạc, chưa tạo thành hệ thống chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thông suốt giữa các ngành, các cấp, hệ thống CSDL quốc gia chậm triển khai, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao.
 
20180316-pg1-tc.jpg
 
Toàn cảnh phiên họp
 
Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến hết năm 2017, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mà các Bộ, ngành cung cấp là 1.357 dịch vụ, trong đó dịch vụ công mức độ 4 là 459 dịch vụ. Còn các tỉnh thành phố cung cấp 31.569 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó dịch vụ công mức độ 4 là 3.821 dịch vụ.
 
Về công tác phối hợp xây dựng triển khai xây dựng chính phủ điện tử trong năm 2018, đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết, Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đẩy mạnh việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử. Cụ thể, tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo hai cơ quan để tổng kết những nhiệm vụ đã triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; Thành lập Tổ công tác giúp lãnh đạo hai cơ quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, tăng cường ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước các cấp; Phối hợp tổ chức nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước và phần mềm một cửa điện tử thống nhất. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.
 
Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nhất trí với kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong năm 2018. Theo đó, Đoàn kiểm tra của Ban Điều hành sẽ đi kiểm tra tại hai Bộ và 2 tỉnh là: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh và Hưng Yên.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Ban Điều hành khẳng định sự nhất trí với báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 và nội dung kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2018.
 
Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ trong năm 2017 trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, sử dụng văn bản điện tử.
 
Thứ trưởng nhận định, năm nay Ban Điều hành cần tập trung vào những vấn đề liên quan đến điều hành điện tử, kết nối liên thông Bộ ngành, thúc đẩy triên khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như dân cư, đất đai, đặc biệt, cần có lộ trình triển khai cụ thể trong xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, Thứ trưởng nhấn mạnh./.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top