Phê duyệt Danh sách thành viên và lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thứ năm, 04/02/2021 10:43

Ngày 02/02/2021, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTTTT phê duyệt Danh sách thành viên và lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Danh sách gồm 5 nhóm của Tổ công tác, bao gồm

Nhóm Thường trực: Gồm các đồng chí Lãnh đạo Tổ công tác.

Nhóm Nguồn lực do ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng nhóm.

Nhóm Công nghệ và an toàn, an ninh mạng do ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng nhóm.

Nhóm Chính sách và thể chế do bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng nhóm.

Nhóm Dữ liệu do ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính làm Trưởng nhóm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Danh sách cụ thể Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:

1.    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;

2.    Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

3.    Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

4.    Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Tổ phó;

5.    Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ phó;

6.    Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổ phó;

7.    Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên thường trực;

8.    Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thành viên;

9.    Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, thành viên;

10.    Ông Nguyễn Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, thành viên;

11.    Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

12.    Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

13.    Ông Trịnh Đức Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

14.    Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

15.    Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên;

16.    Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, thành viên;

17.    Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng, thành viên;

18.    Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, thành viên;

19.    Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên;

20.    Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, thành viên;

21.    Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

22.    Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

23.    Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

24.    Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

25.    Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

26.    Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

27.    Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

28.    Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

29.    Ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;  

30.    Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

31.    Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

32.    Ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, thành viên;

33.    Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, thành viên;

34.    Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng, thành viên;

35.    Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

36.    Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thông tin, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thành viên;

37.    Ông Đặng Duy Mẫn, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên;

38.    Đại tá Nguyễn Đông Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên;

39.    Ông Lê Quang Tùng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên;

40.    Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, thành viên;

41.    Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thành viên;

42.    Ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thành viên;

43.    Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty Hệ thống thông tin FPT, thành viên;

44.    Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC, thành viên;

45.    Bà Hà Mai Lan, Giám đốc Khối Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC, thành viên;

46.    Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ DTT, thành viên;

47.    Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Bkav, thành viên.

 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top