Phê duyệt bổ sung kinh phí phát triển CNPM và nội dung số và ứng dụng CNTT

Thứ hai, 28/12/2009 21:47

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 2187/QĐ-TTg và quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện hai Quyết định số 50/2009/ QĐ-TTg và 48/2009/ QĐ-TTg về phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010.

img

Theo nội dung quyết định số 2187/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định “bổ sung 16,9 tỷ đồng cho Ban điều hành chương trình (520 triệu đồng) và hỗ trợ các địa phương (16,38 tỷ đồng) để thực hiện quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam””. Số kinh phí bổ sung này nằm trong số kinh phí đã được phê duyệt thuộc quyết định số 50/2009/QĐ-TTg. Quyết định số 2187/QĐ-TTg là nhằm phê duyệt phần kinh phí cho một số nhiệm vụ chi sự nghiệp cho năm 2009 vốn trước đây chưa được phân bổ kinh phí do quyết định số 50/2009/QĐ-TTg đến tháng 4/2009 mới được phê duyệt cho nên kinh phí cho một số nhiệm vụ chi năm 2009 chưa được phân bổ kinh phí. Khoản kinh phí này được trích từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính thuộc Ngân sách Trung ương năm 2009, nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc Ngân sách Trung ương năm 2009 và nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc Ngân sách Trung ương năm 2010.

Cũng theo nội dung quyết định số 2187/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định “Bộ Thông tin và Truyền thông huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo về kinh nghiệm quản lý, định hướng về công nghệ phần mềm và nội dung số; đào tạo công nghệ, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm phục vụ cho mục tiêu hình thành các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và nội dung số”.

Tại quyết định số 2188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 15,83 tỷ đồng cho Bộ Thông tin và truyền thông (1,43 tỷ đồng) và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương (14,4 tỷ đồng) để thực hiệnQuyết định 48/2009/ QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010. Khoản kinh phí này được trích từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính thuộc Ngân sách Trung ương năm 2009 và từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc Ngân sách Trung ương năm 2009.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top