Phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo tại Hà Giang

Thứ hai, 02/03/2015 14:25

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với nội dung Dự án phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại 6 huyện nghèo 30a tỉnh Hà Giang.

img

 Hình ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định dự án (xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ cho Dự án), thẩm định xem xét các cơ chế, chính sách cho phù hợp với hiện hành. Trường hợp cần có chính sách đặc thù báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng và Ủy ban Dân tộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn cho tỉnh Hà Giang để triển khai thực hiện Dự án theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
 
UBND tỉnh Hà Giang căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 và các cơ chế, chính sách hiện hành, trình duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định.
 
Với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng, Hà Giang có một nguồn tài nguyên các loài cây dược liệu phong phú và đa dạng. Xác định đây là loại cây có giá trị kinh tế cao, trong những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển mạnh diện tích trồng cây dược liệu trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
 
Hiện nay, tỉnh Hà Giang đang đẩy nhanh tiến độ triển khai lập dự án phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện nghèo 30a theo chủ trương của Chính phủ, phối hợp với các công ty, tiến hành tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho bà con nông dân vùng dự án. Tăng cường công tác sản xuất giống, để đảm bảo kế hoạch trồng từ nay đến năm 2020, phấn đấu đưa Hà Giang trở thành vùng sản xuất dược liệu lớn nhất vùng Đông Bắc, có khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu chế biến dược liệu trong nước và tại một số nước vùng Đông Nam Á.
 
Tỉnh Hà Giang sẽ lựa chọn và phát triển 41 cây trồng và 17 loài thu hái từ hoang dã, phát triển dưới tán rừng. Trồng các loại cây dược liệu thích hợp, kết hợp với bảo tồn và thu hái bền vững các loại cây dược liệu từ tự nhiên theo hướng khai thác lợi thế cạnh tranh, gia tăng giá trị, để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo cho 6 huyện 30a của tỉnh.
 
Với phương châm tổ chức lại sản xuất trong việc bảo tồn, sản xuất, sơ chế, chế biến dược liệu theo hướng Ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác bảo tồn các loài dược liệu quí hiếm có nguy cơ bị đe dọa. Khuyến khích người dân thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp cộng đồng để trồng và chế biến dược liệu theo nguyên tắc cộng đồng tự nguyện thành lập, cộng đồng tự ra qui ước quản lý, cộng đồng cùng hưởng lợi. Triệt để áp dụng mô hình 1 xã 1 sản phẩm dược liệu, để phát triển có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top