Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thứ năm, 06/12/2018 10:56

Trong những năm qua, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia, thuốc lá khi tiếp khách hoặc tổ chức hội nghị, kỷ niệm ngày truyền thống... từng bước xây dựng môi trường công sở không khói thuốc.

20181212-TL15.jpg
 
Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”, huyện Lập Thạch lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn chủ động quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nghiêm túc thực hiện; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia, thuốc lá khi tiếp khách hoặc tổ chức hội nghị, kỷ niệm ngày truyền thống... từng bước xây dựng môi trường công sở không khói thuốc.
 
Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Lập Thạch cho biết: Trước đây, khi Quốc hội chưa thông qua Luật PCTHTL, tình trạng hút thuốc lá tại nhiều phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện diễn ra khá phổ biến, tạo cảm giác khó chịu cho các đồng chí khác không hút thuốc lá và công dân khi đến giao dịch công việc. Thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Luật PCTHTL, các đồng chí lãnh đạo của huyện chính là những người tiên phong, tự giác, gương mẫu chấp hành quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc để cán bộ, đảng viên noi theo.
 
Huyện tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các nội quy, trách nhiệm thực thi công vụ xây dựng văn hóa công sở đối với CBCCVC. Qua kiểm tra, yêu cầu các xã Liễn Sơn, Xuân Hòa, Bàn Giản treo bổ sung biển “Cấm hút thuốc” tại những vị trí thuận tiện, dễ nhìn hơn. Đến nay, đội ngũ CBCCVC tại các xã, thị trấn cơ bản thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, không hút thuốc lá trong giờ làm việc. Theo ghi nhận của phóng viên, tại xã Xuân Hòa, nhiều biển “Cấm hút thuốc” đã được bổ sung và treo ngay lối cửa vào các phòng làm việc.
 
Để Luật PCTHTL đi vào cuộc sống, xã chú trọng công tác tuyên truyền lồng ghép với các nội dung của Chỉ thị 11 thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, giúp CBCCVC và người dân hiểu hơn về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tiến tới xây dựng công sở hoàn toàn không khói thuốc lá, đội ngũ lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định phải luôn gương mẫu thực hiện.
 
Thực tế cho thấy, hút thuốc lá không chỉ có hại đối với bản thân người hút, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của những người xung quanh. Chính vì vậy, để việc thực thi Luật PCTHTL có hiệu quả, thời gian tới, huyện Lập Thạch tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè cùng làm theo, chung sức xây dựng môi trường không khói thuốc lá./.
 
Bảo Quân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top