Phát huy sức mạnh tổng hợp của Báo chí và Công an cơ sở trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ hai, 22/11/2021 10:40

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí và lực lượng Công an cơ sở đã có mối quan hệ chặt chẽ, tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và là lực lượng xung kích trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

1.Vai trò của Báo chí trong sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm, xem báo chí như một thứ vũ khí tư tưởng sắc bén, là tiếng nói của Đảng và Nhà nước và cũng là diễn đàn xã hội rộng lớn của nhân dân. Trên cả một chặng đường dài, lịch sử báo chí cách mạng luôn gắn liền với những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Báo chí Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc suốt chiều dài 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những người làm báo đã vượt lên tất cả mọi khó khăn, không tiếc thân mình, có mặt trên tất cả mặt trận để kịp thời phản ánh mọi diễn biến của cuộc chiến. Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển một cách nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước với nội dung ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn.
cong-an-dau-tranh.jpg
 
Ngành Công an tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh: cand.com.vn

Với số lượng đông đảo, thời gian qua các cơ quan báo chí đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; không ngừng nỗ lực, tích cực trong tuyên truyền những vấn đề lớn của đất nước; định hướng văn hóa, thẩm mỹ cho bạn đọc; tích cực thông tin, tuyên truyền phản ánh thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, quảng bá hình ảnh, uy tín của đất nước, con người Việt Nam.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tiên phong trong việc xây dựng và đăng tải các tuyến tin chuyên sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu tranh trực diện phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách sắc bén, hiệu lực, hiệu quả. Tiêu biểu như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an nhân dân, Tạp chí Lý luận chính trị và nhiều cơ quan báo chí  ngành, địa phương… đã kịp thời tổ chức các chuyên mục, tin bài đấu tranh vạch trần các âm mưu, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, giúp cho nhân dân và người đọc có sự nhìn nhận đúng đắn, khách quan.

Là một bộ phận của Báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân luôn chủ động nắm những âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua thống kê từ năm 2010 – 2016, trên các ấn phẩm của 6 cơ quan Báo chí CAND (Báo CAND, Tạp chí CAND, Truyền hình ANTV, Báo ANTĐ, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công an thành phố Đà Nẵng) đã có tổng cộng 1.588 tin, bài có chủ đề đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Truyền hình CAND (ANTV) nhiều năm nay đã duy trì chuyên mục “Chuyển động cuộc sống”, “Phim tài liệu”, “Đối thoại trường quay”, “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) – Những việc cần làm ngay”. Từ năm 2018 đến nay, đã phát sóng 476 tin, bài, 128 chuyên mục “Chuyển động cuộc sống” và 66 phim tài liệu, phản bác những luận điệu xuyên tạc, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch.

Các cơ quan báo chí đã triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức để đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản ánh các chủ đề “nóng”, viết đúng, trúng vấn đề. Nhất là thời gian qua, đất nước gặp nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, các cơ quan báo chí đã phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời phản ánh chân thực sự nguy hiểm của dịch bệnh, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành đặc biệt là Bộ Y tế. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 đạt được hiệu quả cao và được các nước trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao và được ví như hình mẫu để cho các nước học tập.

2.Vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù  địch

Ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền Cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an cơ sở ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, trong đó đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và củng cố tổ chức và hoạt động của Công an xã, cụ thể: Ngày 23/6/1999 Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 40/1999/NĐ-CP Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an xã; Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008 và đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết, Đảng ủy Công an Trung ương đã có Văn bản số 594/CV-ĐUCA gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương về việc bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã. Cho đến nay, các địa phương trong toàn  quốc cơ bản đều đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy tại 100% các xã, thị trấn với gần 30.000 cán bộ. Cùng với đó, lực lượng Công an xã cũng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tiến hành thành lập chi bộ Công an xã và thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thành lập, chi bộ Công an xã trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, các đồng chí chỉ huy Công an xã đã được giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy địa phương, được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Có thể nói, đây là cơ sở quan trọng để lực lượng Công an cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, cùng chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, duy trì hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thống kê trong giai đoạn 2015-2020, lực lượng Công an đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức gần 400.000 buổi tuyên truyền tập trung với gần 30.000.000 lượt người dân tham dự; hàng trăm nghìn bài viết tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền thông tại cơ sở, biên tập, phát hành gần 20.000 loại tài liệu với trên 5.000.000 bản; kẻ vẽ 3 triệu khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi nơi công cộng; mở hàng chục chuyên mục, xây dựng trên 30.000 phim, phóng sự, trên 200.000 tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; đặc biệt, nhiều đơn vị Công an cơ sở còn sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối Zalo, lập các trang mạng xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm. Từ năm 2015 đến nay, thông qua công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp trên 400.000 tin có liên quan đến an ninh trật tự; giúp lực lượng Công an khám phá trên 124.000 vụ, bắt gần 160 đối tượng; tham gia chuyển hóa 1.100 địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, hòa giải trên120.000 tranh chấp, mâu thuẫn trong nội nhân dân từ sớm, không để hình thành “điểm nóng”, khiếu kiện vượt cấp. Trong 10 năm  (2010-2020), lực lượng Công an các cấp, trong đó lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt đã tiếp nhận hơn 233.203 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, trong đó có 692 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; tiếp nhận 462.563 đơn thư. Qua đó, lực lượng Công an đã chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ trực ban tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thuộc thẩm quyền, đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ.

cong-an.jpg

Tuổi trẻ lực lượng an ninh trao đổi kinh nghiệm tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Cùng với đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông chủ trì xử lý những trường hợp vi phạm. Cụ thể năm 2017 xử phạt 27 trường hợp với số tiền 1.150.000.000 đồng, năm 2018 xử phạt 27 trường hợp với số tiền 814.000.000, năm 2019 xử phạt 21 trường hợp với số tiền là 748.000.000 đồng; riêng 9 tháng đầu năm 2020, xử phạt 11 trường hợp với tổng số tiền 553.000.000 đồng. Trong thời gian có dịch Covid-19, Bộ TT-TT đã đề nghị Google, You tube, Facebook gỡ 11 tài khoản giả mạo Bộ Y tế, 152 bài viết đưa tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19. Thanh tra Bộ TT-TT cũng đã xử lý vi phạm về cung cấp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội tại một số địa phương, cụ thể năm 2020 đã xử lý 122 vụ việc tại 21 tỉnh/thành phố; quý I/2021 xử lý 57 vụ việc tại 13 tỉnh/thành phố. Trong đó có những vụ đáng chú ý như: Xử phạt kênh You tube Hoàng Anh – Timmy tại TP. HCM, Kênh Thơ Nguyễn tại Bình Dương. Hưng Troll tại Bắc Giang…vvv. Trong năm 2020, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã gỡ bỏ hơn 300 bài viết, bình luận có nội dung xấu độc. Đối với thông tin được đăng tải trên Facebook, You tube, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu Google gỡ bỏ, vô hiệu hóa 6.337 video clip; yêu cầu Facebook gỡ bỏ 544 bài viết, tài khoản cá nhân và fanpage trên Facebook có nội dung xấu độc, mua bán tiền giả, hướng dẫn chế tạo vũ khí, tuyên truyền, đưa những nội dung sai sự thật đến người đọc…

Trong những năm qua, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng phản động lưu vong nước ngoài, luôn tìm cách câu kết, móc nối với các đối tượng trong nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm gây mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo thành các điểm nóng về an ninh trật tự, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Chính vì vây, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định bố trí Công an xã chính quy là cách để lực lượng Công an được gần dân hơn, nắm chắc tình hình, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc hơn, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động để Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân. Như vậy, lực lượng Công an trực tiếp gần với nhân dân hơn, gắn bó mật thiết với nhân dân, giải quyết những bức xúc, những khó khăn của nhân dân ngay từ cơ sở, nhanh chóng nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và tham mưu cho Chính quyền địa phương tại cơ sở. Đó là cầu nối quan trọng, giúp cho nhân dân hiểu, nâng cao nhận thức về các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao sức để kháng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, của các đối tượng cơ hội bất mãn và trước những thông tin xấu, thông tin độc hại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Báo chí và lực lượng Công an cơ sở trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong mỗi chặng đường cách mạng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Báo chí đã góp phần to lớn tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; củng cố, vun đắp mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân, các ngành, các cấp; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời phát hiện, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào yêu nước khác. Không chỉ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội báo chí còn cùng với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an tại cơ sở nói riêng trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi quan hệ giữa báo chí và lực lượng Công an là mối quan hệ đặc thù, có chiều dài lịch sử, vừa khách quan vừa xuất phát từ nhu cầu tự thân của cả hai lực lượng, nhằm đạt được mục tiêu chung là phụng sự sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, phục vụ lợi ích của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng công bằng, dân chủ, văn minh.

Có thể nói, trong thời gian qua các cơ quan báo chí và lực lượng Công an cơ sở đã có mối quan hệ chặt chẽ, tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong năm 2020 và năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là thời điểm các thế lực thù địch ra sức chống phá với các hình thức tinh vi, quyết liệt. Và cũng là thời điểm các cơ quan báo chí đã phải căng mình, tỉnh táo, kiên quyết chống lại các chiêu bài, thủ đoạn của các thế lực thù địch thông qua “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luận điệu “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ…nhằm kích động tư tưởng, thái độ thù địch, bóp méo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó là nhận diện, đấu tranh kiên quyết, trực diện chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch. Nhiều cơ quan báo chí đã dùng ngòi bút của mình phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chủ động đập tan những âm mưu định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản ánh từ sớm, từ xa những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta…

Với sứ mệnh của mình, báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Xác định rõ nhiệm vụ đó, trong những năm qua, nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt là hệ thống cơ quan báo chí của Đảng đã tăng cường truyền thông các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định những thành tựu, tính ưu việt trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, xây dựng và phát triển đất nước.

Các cơ quan báo chí một mặt đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, một mặt đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Song hành cùng báo chí, lực lượng Công an ở cơ sở một mặt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT, một mặt là lực lượng trực tiếp xúc với nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cũng là lực lượng tuyên truyền, giải thích cho nhân dân trước những thông tin độc hại, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch.

Các cơ quan báo chí bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư trưởng của Đảng trên nhiều cách thức khác nhau thông qua các phương tiện truyền thông như báo giấy, báo điện tử, truyền hình, truyền thanh…vv, song cũng do một mặt bị hạn chế bởi vị trí địa lý mà nhiều nơi, nhiều người dân ở những địa bàn còn khó khăn như biên giới, hải đảo, vùng núi khó tiếp cận được các nguồn thông tin. Đây cũng là nơi các thế lực thù địch nhắm tới lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân, đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, chống phá Đảng ta. Nhận thức rõ âm mưu của chúng, lực lượng Công an tại cơ sở với lợi thế nắm sâu, nắm chắc địa bàn, gần gũi với nhân dân, trở thành những người chiến sĩ tuyên truyền, giải thích, vận động cho nhân dân hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những thông tin sai, thông tin bịa đặt.

Cùng với các cơ quan báo chí, lực lượng Công an cơ sở trở thành người mang những thông tin đúng đắn tới quần chúng nhân dân, thông qua các buổi tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn, bản, buôn, làng, là lực lượng trực tiếp túc xúc với các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở, tiếp xúc với những người có uy tín, có chức sắc trong cộng đồng dân cư như trưởng thôn, trưởng bản, các vị già làng có uy tín, những người có chức sắc tôn giáo như linh mục, sư thầy…vv. Bên cạnh việc người dân, bạn đọc được tiếp cận thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng một cách gián tiếp, thì việc các chiến sĩ Công an cơ sở trực tiếp thông qua các công tác nắm tình hình hằng ngày, thông qua các buổi hội, họp tại cơ sở để có tiếng nói, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân là yếu tố rất quan trọng. Qua đó, cho thấy báo chí và lực lượng Công an cơ sở song hành cùng “chiến hào” để chiến đấu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yếu tố quan trọng, là “khiên chắn” vững chắc bảo vệ nhân dân trước những thế lực thù địch, là thanh kiếm sắc bén chặt đứt mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

Mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và lực lượng Công an cơ sở còn được minh chứng rõ nét thông qua công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương thực hiện đồng bộ, nhiều biện pháp, hình thức như bảng tin, trang tin, phóng sự, khuyến cáo để tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân trong phòng ngừa dịch bệnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở không quản ngày đêm liên tục bám địa bàn, đặc biệt là những vùng biên giới, vùng giáp ranh để quản lý người xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân phố, từng thôn, xóm, đến bản làng với phương châm của Thủ tướng chính phủ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, để kịp thời khoanh vùng, dập tắt các ổ dịch. Và trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, các cơ quan báo chí và lực lượng Công an cơ sở vẫn luôn chủ động, kiên quyết đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung các thông tin sai lệch, về chỉ đạo “cách ly toàn xã hội”, kích động tâm lý tiêu cực trong nhân dân, chúng còn hô hào nhân dân “không tiêm vác - xin” trên không gian mạng, với mục đích hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và Chính Phủ trong lòng nhân dân. Nhưng thời gian qua, với sự nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị, của tất cả các bộ, ban ngành và toàn thể nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh của nước ta đã được thế giới ghi nhận, và được coi như hình mẫu để các nước khác học hỏi. Cùng với đó là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ không ngừng được củng cố.

Trong những năm qua, gần tới các kỳ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá, bằng các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chúng tăng cường xuất bản, phát tán các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các băn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AL), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, chúng lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để xuyên tác nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng. Chúng lợi dụng triệt để một số hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo người dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Chúng thổi phồng những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái, biến chất vi phạm pháp luật, lợi dụng công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng để xuyên tạc là “thanh trừng bè phái”, “thanh trừng nội bộ” hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm uy tín của nhân dân với Đảng. Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấy tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hàng đầu, vô cùng quan trọng. Trong đó, các cơ quan báo chí và lực lượng Công an cơ sở là nhân tố quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với nhau, cùng chung “chiến hào”, là cầu nối trực tiếp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. 

4. Một số giải phát nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Báo chí và lực lượng Công an cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bám sát hướng dẫn chỉ đạo trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Quán triệt tinh thần và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cơ quan báo chí và lực lượng Công an cơ sở. Thống nhất xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nề nếp, tạo thành phong trào có hiệu quả sâu rộng tới toàn hệ thống chính trị.

Hai là, các cơ quan báo chí và lực lượng Công an cơ sở cần chủ động nắm tình hình, bám sát các địa bàn trọng yếu, nhạy cảm về chính trị, tôn giáo để kịp thời phát hiện sớm những hoạt động, âm mưu chống phá của các đối tượng để đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Trong đó, các cơ quan báo chí cần nhanh chóng phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn”, các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; những tin báo có luận điệu xuyên tạc nhằm đánh lừa dư luận, những clip, video đăng tải những nội dung xấu, có tính chất thù địch, chia rẽ; phát hiện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá trên không gian mạng. Lực lượng Công an cơ sở thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, thông qua các kênh thông tin báo chí, kịp thời phát hiện, nắm bắt những địa bàn, những tổ chức, cá nhân có biểu hiện chống phá để kịp thời có biện pháp xử lý, đồng thời một mặt tuyên truyền, giải thích cho nhân dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi ít được tiếp cận với những nguồn thông tin chính xác để người dân hiểu, nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Ba là, thường xuyên củng cố xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ chuyên trách có chuyên môn, trình độ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu của các thế lực thù địch. Xây dựng các mô hình, biện pháp và cơ chế đấu tranh phù hợp với từng loại đối tượng, trên từng mặt cụ thể, ở từng thời điểm giai đoạn khác nhau. Phát huy sức mạnh của Ban Chỉ đạo 35, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa bàn cơ sở, chú trọng sự phối hợp mật thiết giữa các cơ quan báo chí với lực lượng Công an cơ sở, tạo cầu nối quan trọng với nhân dân. Đề cao tính thiết thực, tính chiến đấu, tính khoa học trong các công trình phản bác, phê phán luận điểm sai trái, thù địch, tạo sự thuyết phục và niềm tin trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, số lượng các công trình, bài viết, các tin báo, phóng sự, video có sức sáng tạo cao, thu hút người dân quan tâm, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là trên không gian mạng. Lực lượng Công an cơ sở thông qua công tác nắm tình hình, công tác vận động quần chúng, có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với nhân dân hàng ngày, hàng giờ, cần phải phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, thực sự trở thành cầu nối mang những thông tin chính xác đến với quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ, phóng viên báo chí như một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, dùng ngòi bút làm sức mạnh, vũ khí để phản ánh trung thực, khách quan những thông tin chính xác, một mặt đập tan những luận điệu xuyên tạc, một mặt mang tới nhân dân những nguồn thông tin chính xác, kịp thời, nhanh chóng.

Bốn là, thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chú trọng hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí và lực lượng Công an, đặc biệt là Công an cơ sở với phương châm vừa làm, vừa rút kính nghiệm, vừa làm vừa nhận diện, vừa đấu tranh, vừa xây dựng tổ chức lực lượng, vừa triển khai các biện pháp phòng chống…Đây là các nhiệm vụ các tính chất song song, trước bối cảnh thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, có thế lực thù địch, phản động có những sự thay đổi liên tục, cả về hình thức lẫn cách thức chống phá. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, môi trường làm việc cho cán bộ, chiến sĩ phát huy thế mạnh; đồng thời thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đi tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu, kịp thời, nhanh chóng nhận diện những âm mưu thủ, đoạn của các thế lực thù địch.

Năm là, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Ứng dụng thành quả tiến bộ của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả tốt nhất nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cụ thể là các trang mạng internet, các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng điện thoại. Phối hợp với các cơ quan chức năng, xây dựng cơ chế với các nhà cung cấp mạng trên thế giới để thiết lập cơ chế, hành lang pháp lý đối với những trang mạng có chứa các thông tin, luận điệu xuyên tạc, nhằm bảo vệ người dân trước những nguồn thông tin không chính xác. Bên cạnh đó, mỗi cấp tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các cơ quan báo chí và lực lượng Công an cơ sở để mỗi người dân thấy rõ tính hai mặt của Internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, có tính chất chia rẽ, nguy hại cho xã hội. Qua đó, trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người dân, bạn đọc có thể tự sàng lọc, tiếp nhận những thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời loại bỏ, đấu tranh, bóc gỡ, làm sạch môi trường internet, tăng cường sự lan tỏa mạnh mẽ các mô hình, điển hình, gương người tốt việc tốt./.

 

--------------------------------------------

 

Tài liệu tham khảo

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương: “Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch , bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007”.

5. Bộ Công an: Báo cáo số 1060/BC-BCA-V05, ngày 11/11/2020 về đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào và việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giai đoạn 2015-2020.

6. Báo cáo số 397-BC/ĐUCA, ngày 26/6/2020 về Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong lực lượng CAND.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top