Phát huy hiệu quả hoạt động Tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc hướng dẫn, cài đặt nền tảng chuyển đối số đến với người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thứ bảy, 19/11/2022 10:14

Tính đến nay, 173/173 xã, phường, thị trấn đã được thành lập Tổ Chuyển đổi số cộng đồng với 9.107 thành viên, trong đó 1.744 người tham gia cấp xã, phường, 1.356 người tham gia tại thôn/bản/tổ.

-ket-qua-buoc-dau.jpg

Ảnh minh họa

Trong năm qua, triển khai nhiệm vụ được giao, Tổ đã triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng các nền tảng số Việt Nam cho Tổ Chuyển đổi số cộng đồng gồm: Voso, Posmart, Mobline Money, Viettel Money, VOV Bacsi24, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo tài khoản ngân hàng trực tuyến trên BIDV smartbanking, Agribank...

Đối với Voso: Trong tháng số hộ được tạo tài khoản: 930; số hộ được đào tạo kỹ năng số: 530; số hộ được xác thực thành công: 1.540;  Posmart: Trong tháng tổng số hộ SXNN được hướng dẫn, đào tạo tập huấn: 838; Tổng số hộ SXNN được tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử: 838; Tổng số sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử: 73; Tổng số lượt giao dịch trên mỗi sàn giao dịch điện tử: 920; VNPT Money: Tổng số tài khoản được tạo mới trong tháng: 1.128; Tổng số tài khoản có giao dịch: 18.496;  Viettel Money: Tổng số tài khoản được tạo mới trong tháng: 2.877; VOV Bacsi 24: Tổng số tài khoản được tạo mới trong tháng: 944; Tài khoản dịch vụ công trực tuyến được tạo trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 9.912

Đến hết tháng 6/2022, các địa phương hoàn thành tới 100% cấp xã (173/173) với 1.744 thành viên và 100% cấp thôn (1356/1356) đã thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 9.107 thành viên. Với kết quả này, tỉnh Yên Bái là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước (cùng Lạng Sơn, Thái Nguyên) thành lập được 100% Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn. Tổ Chuyển đổi số cộng đồng đã được tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, có thêm kỹ năng để từ đó hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số như để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến qua đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho chính đời sống của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Chuyển đổi số cộng đồng tỉnh tổ chức khảo sát thực tế hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng qua đó có cái nhìn khách quan, đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề xuất tham mưu điều chỉnh cho phù hợp. Chủ trì tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái) ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên cơ sở đó tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Hàng tháng Sở Thông tin và Truyền thông sẽ công bố hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên trang https://chuyendoiso.yenbai.gov.vn dựa trên số liệu của các đơn vị doanh nghiệp cung cấp để các Tổ chuyển đổi số cộng đồng các xã, phường, thị trấn kiểm tra, theo dõi. Nghiên cứu, xem xét lựa chọn những nền tảng phù hợp với người dân, với tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu triển khai tới Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, tránh tình trạng tập huấn đại trà quá nhiều nền tảng mà không đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Xây dựng phần mềm quản lý các thành viên và hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng đảm bảo 100% các thành viên được quản lý trên nền tảng thống nhất và số liệu hoạt động của các Tổ được cập nhật thường xuyên, liên tục và đầy đủ.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top