Phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”

Thứ tư, 05/01/2011 13:26

Sáng ngày 05/01/2011, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã tổ chức buổi lễ phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”. Đây là bộ tem có vị trí quan trọng trong lịch sử tem bưu chính cách mạng Việt Nam, đồng thời là niềm vinh dự tự hào của những người làm công tác bưu chính.

img
Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp (trái) và Chủ tịch hội đồng quản trị VNPT Phạm Long Trận ký phát hành bộ tem

Trong suốt 65 năm hình thành và phát triển, lĩnh vực bưu chính luôn đồng hành và gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước. Tem về các kỳ đại hội Đảng cũng là mảng đề tài lớn được nhiều người quan tâm yêu thích. Từ đại hội Đảng III đến nay, vào tất cả các kỳ Đại hội Đảng, Bưu chính Việt Nam đều phát hành tem chào mừng. Đã có 13 bộ tem gồm 32 mẫu giới thiệu khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, lập thành tích cao nhất dâng lên các kỳ đại hội Đảng. Việc phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI” trước thềm Đại hội Đảng cũng là sản phẩm có ý nghĩa thiết thực của đội ngũ lao động Bưu chính Việt Nam với mong muốn đóng góp vào công tác tuyên truyền cho sự thành công của Đại hội Đảng.

Bộ tem với hình ảnh chủ đạo là chân dung Bác Hồ trên nền cờ Đảng, thể hiện tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI. Với nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ đề ra tầm nhìn, đường lối và chiến lược đưa đất nước ta tiếp tục hội nhập và phát triển. Nền tem là hình ảnh giới thiệu những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân. Mẫu tem do hai họa sĩ Trần Thế Vinh – Trung tâm thông tin và Quan hệ công chúng (VNPT) và Vũ Kim Liên – Công ty Tem thể hiện.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top