Phát động phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo VNPOST- 2022”

Thứ sáu, 18/03/2022 15:56

Phát huy kết quả đã đạt được năm 2021, với mục tiêu đồng hành cùng chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao, tạo đà, hình thành và triển khai các định hướng, trụ cột kinh doanh, cơ chế tổ chức, vận hành để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch và chiến lược đã đề ra, Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo VNPOST- 2022” với chủ đề “Sáng tạo, đổi mới, thành công”.

20220318-A-9.jpg
Phong trào sáng kiến, sáng tạo đã giúp nâng cao năng suất lao động,
đồng thời tiết tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho Vietnam Post
 
Phong trào thi đua được phát động từ ngày 01/01 đến 31/12/2022 nhằm khai thác nguồn lực trí tuệ sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phát huy sáng kiến, đổi mới kỹ thuật, đưa ra các ý tưởng, giải pháp, đề xuất những cách làm hay, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, những giải pháp hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ kinh doanh của Tổng công ty lấy mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 làm mục tiêu chính gắn kết với các chương trình chiến lược trọng tâm của Tổng công ty góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị và toàn Tổng công ty.
 
Căn cứ vào chủ đề của Chương trình thi đua, Công đoàn Tổng công ty định hướng nghiên cứu đề tài khoa học năm 2022, phong trào thi đua sáng kiến - sáng tạo năm 2022 tập trung vào các lĩnh vực gồm: Lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ lõi của Tổng công ty; các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ lõi; lĩnh vực tổ chức sản xuất; lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ thông tin; công tác cơ chế kế hoạch, tài chính; các giải pháp thay đổi mô hình tổ chức sản xuất, phát triển nguồn nhân lực nhằm sử dụng hợp lý hóa các nguồn lực hiện có của Tổng công ty; các giải pháp liên quan đến phân phối thu nhập, cơ chế lương để thúc đẩy nhiệt huyết làm việc của từng cá nhân, tập thể người lao động.
 
Căn cứ vào tỷ lệ CNCNV-LĐ trong đơn vị tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp; số lượng các đề tài, sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty và cấp Bộ; hiệu quả do đề tài, sáng kiến, giải pháp mang lại, Công đoàn Tổng công ty sẽ đánh giá xếp loại các đơn vị để khen thưởng với mức thưởng cao nhất 20 triệu đồng cho đơn vị có thành tích triển khai tốt nhất.
 
Trong năm 2021, Công đoàn đã khen thưởng cho 12 đơn vị vì đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua “Sáng kiến sáng tạo VNPOST-2021” với mức khen thưởng từ 3 đến 20 triệu đồng, gồm: Cơ quan Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Công ty Datapost và các Bưu điện tỉnh/thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa, Đắk Lắk. 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top