Phan Thiết: Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Chủ nhật, 25/12/2022 08:59

Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân (tỉnh Bình Thuận) vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người dân trên địa bàn nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến.

20221225-m20-dvc.jpg 

Ảnh minh họa

Để triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh (nay là Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh); Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo, triển khai cho Tổ Công nghệ số cộng đồng quan tâm hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động và người dân nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã chủ trì, phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng của từng khu phố, thôn tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Đối với các dịch vụ công thiết yếu của ngành công an, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết đề nghị Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan hướng dẫn và cung cấp thông tin cụ thể cho công chức, viên chức, người dân trên địa bàn nắm để thực hiện (khi có nhu cầu). Đồng thời, hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản định danh điện tử của cá nhân (sử dụng ứng dụng VneID) để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; sau khi Cổng dịch vụ công của tỉnh và Một cửa của tỉnh được tích hợp, nâng cấp, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ dùng tài khoản định danh điện tử cá nhân để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (sau khi hoàn thành việc nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh và Một cửa của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo và hướng dẫn cụ thể)…   

K.Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top