Phấn đấu năm 2025, lĩnh vực vật lý Việt Nam vào nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN

Thứ bảy, 26/09/2020 10:12

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 lĩnh vực vật lý nước ta được xếp vào nhóm 5 nước đứng đầu trong khu vực ASEAN theo xếp hạng của SCOPUS

 Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (KHCN) của Việt Nam trong lĩnh vực vật lý, kết hợp đào tạo chất lượng cao với nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Gắn kết nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên vật lý các trường đại học trong cả nước, thu hút và đào tạo các nhà vật lý trẻ tuổi tài năng. Đến năm 2025 tỉ lệ giảng viên vật lý có bằng tiến sĩ ở khoa vật lý của các trường đại học trọng điểm đạt trên 50%.

Đồng thời, nâng cao vị thế của lĩnh vực vật lý của Việt Nam trên thế giới, phấn đấu đến năm 2025 lĩnh vực vật lý nước ta được xếp vào nhóm 5 nước đứng đầu trong khu vực ASEAN theo xếp hạng của SCOPUS và tăng số công trình công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục ISI/SCOPUS) bình quân đạt 30%/năm.
 
20200810-pg5.jpg
 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
Để đạt được những mục tiêu trên, Nhà nước đặt hàng xây dựng các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trong lĩnh vực vật lý có định hướng ứng dụng, đa ngành, liên ngành, gắn với một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.
 
Đồng thời, Nhà nước khuyến khích giảng viên vật lý ở các trường đại học đẩy mạnh công tác nghiên cứu; Xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu cho các giảng viên trẻ môn vật lý trong các trường đại học; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên khối chuyên vật lý ở phổ thông; Đẩy mạnh đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ ngành vật lý; có chính sách học bổng cho học sinh, sinh viên giỏi vật lý, các học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế.
 
Bên cạnh đó, Chương trình sẽ thúc đẩy đầu tư, nâng cấp một số phòng thí nghiệm vật lý ở các trường đại học và viện nghiên cứu có đào tạo sau đại học ngành vật lý được đầu tư xây dựng, nâng cấp; Xây dựng và xuất bản các giáo trình đào tạo học sinh chuyên vật lý, xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy vật lý đạt trình độ tiên tiến trên thế giới cho các trường đại học.
 
Các công tác hợp tác quốc tế để phát triển ngành vật lý; nâng cao chất lượng, gia tăng số lượng các tạp chí chuyên ngành vật lý của Việt Nam trong danh mục ISI/SCOPUS; công tác thông tin, truyền thông cho lĩnh vực vật lý sẽ được tăng cường.
 
Cùng với đó, các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học quốc tế được khuyến khích tham gia vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngành vật lý.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top