Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

TĂNG CƯỜNG Ý THỨC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Bảo vệ trẻ em khỏi khói thuốc lá

22/11/2017 16:17 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của vấn đề hút thuốc lá thụ động. Nhằm bảo vệ trẻ em tránh khỏi tác hại của khói thuốc lá, Hội thảo khu vực lần thứ 5 các Thành phố không khói thuốc ở Penang, Malaysia tháng 7/2017 đã đưa ra Cam kết hỗ trợ Cấm hút thuốc lá gần trẻ em.


Tại Hội thảo, thành viên của Mạng lưới các Thành phố không khói thuốc lá Châu Á Thái Bình Dương đã đồng lòng làm cam kết hành động vì mục tiêu này kết họp với Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu của Liên Hiệp Quốc 2030 và Công ước khung về kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới thông qua nhiều giải pháp, bao gồm:
 
- Nâng cao chính sách về sức khoẻ bao gồm giáo dục cộng đồng về tác hại của hút thuốc lá thụ động, đặc biệt với thai nhi, trẻ nhỏ, và thiếu niên nhi đồng.
 
- Thúc đẩy cấm hút thuốc lá ở mọi khu vực công cộng, nơi làm việc, phương tiện giao thông công cộng, xe ô tô cá nhân để bảo vệ trẻ em khỏi hút thuốc lá thụ động và cấm hành vi hút thuốc lá.
 
- Xây dựng chiến dịch Ngôi nhà không thuốc lá bao gồm các tòa nhà chung cư nhiều tầng.
 
- Khuyến khích cha mẹ, người thân trong gia đình có hút thuốc nên bỏ thuốc lá, để bảo vệ sức khoẻ cho con và làm gương cho con.
 
-Trao quyền cho thanh niên xây dựng luật không thuốc lá, quyền hưởng không khí không thuốc lă, trong lành cho thanh niên.
 
- Vận động các ban ngành, đoàn thể xã hội, giáo dục, tôn giáo, y tế, các nhà làm luật về sức khoẻ và trẻ em, các cá nhân và tổ chức không hợp tác với nền cồng nghiệp thuốc lá trong các chiến dịch xây dựng môi trường không thuốc lá.
 
- Phát triển hệ thống luật quốc gia và địa phương định nghĩa hút thuốc gần trẻ em là một dạng lạm dụng trẻ em và phù hợp với Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới và Công ước về Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc.
 
Thông điệp của Hội thảo cũng rất mạnh mẽ. Chính phủ và các ban ngành xã hội không nên hợp tác với nền công nghiệp thuốc lá. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ quyền có sức khoẻ trong một thế hệ không hút thuốc lá và cung cấp cho các em môi trường lành mạnh, không thuốc lá để các em phát triển thành những công dân khoẻ mạnh, hữu ích. Các thành viên cũng cam kết hỗ trợ cấm hút thuốc gần trẻ em.

T.H

Lượt truy cập: 1579

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)